NYHETER Johan Johansson, ombudsman och skyddsombud i avdelning 9 slog under sommaren larm till Arbetsmiljöverket angående en arbetsplats i Gävle med bristande säkerhet.
– Det var en rullställning som inte såg bra ut och ställningen hade förmodligen byggts av någon som inte hade utbildning för det.

Johan Johansson pratade med två målare från Polen som jobbade vid den aktuella arbetsplatsen. Därefter försökte han kontakta företaget utan att lyckas. Då ringde han omedelbart till Arbetsmiljöverket och krävde åtgärder.
– Vi har inget avtal med företaget så jag har kallat dem till avtalsteckning. Deras svar var att de ska lägga ner måleriverksamheten, säger Johan Johansson.
Enligt företaget så hade de två på den aktuella arbetsplatsen F-skatt och lämnade jobbet på grund av fackets agerande.
– Jag har förklarat att säkerheten går först, säger Johan Johansson.
Företaget marknadsför fortfarande måleritjänster på sin hemsida och Målareförbundets ombudsmän och förtroendevalda kommer att följa upp företaget angående avtalsteckning.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se