• Wanja Lundby-Wedin, tidigare LO-ordförande, återinviger på lördagen den 23 augusti minnesmärket efter Sundsvallsstrejken 1879. Under mandatperioden 2014-2017 är hon nu 1:e vice ordförande i kyrkostyrelsen. Foto: Ewa Almqvist/IKON

NYHETER Ett minnesmärke som ska påminna om en av de första strejker som genomförts i Sverige har återinvigts.

Det handlar om Sundsvallsstrejken som bröt ut vid Heffners sågverk i slutet av maj 1879. Sedan spred den sig snabbt.
Bakgrunden till strejken var att de så kallade träpatronerna investerat i moderna och effektiva ångsågar vilket gjorde att anläggningarna inte längre behövde finnas vid fall en bit uppströms älvar och åar.

I samband med återinvigningen, som sker vid Svartviks Industriminne hålls seminarier och mingel. Den formella invigningen sköter LO:s förre ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Eric Salomonsson
eric.salomonsson@daladem.se