En målare har fått sin leverskada godkänd som arbetsskada.
Efter förvaltningsrättens dom ändrar Försäkringskassan beslutet om livränta.

Den nu 49-årige mannen fick 2012 avslag från Försäkringskassan på sin ansökan om livränta. Försäkringskassan godkände inte leverförgiftningen som arbetsskada.
Mannen utsattes i sitt arbete som målare för det leverskadliga ämnet akrylnitril. Efter medicinsk utredning kom Försäkringskassan fram till att exponeringen var på en nivå under gränsvärdet för vad som kunde vara skadligt. De hänvisade förgiftningen av levern till hans autoimmuna sjukdom samt liniment med Aloe vera.

Målaren begärde omprövning och hänvisade till en undermålig utredning eftersom linimentet inte skadat någon, utom när det använts oralt. Försäkringskassan stod fast vid sin bedömning.
Med hjälp av LO-TCO rättsskydd överklagade mannen till förvaltningsrätten. Med det medicinska underlaget och anförande från försäkringsmedicinsk rådgivare anser förvaltningsrätten att det är klarlagt att den nu 49-årige mannen drabbats av toxisk hepatit genom exponering för akrylnitril i sitt arbete. Därför ska sjukdomen godkännas som arbetsskada.
Försäkringskassan har efter domen beviljat mannen livränta. Livränta innebär att mannen får ersättning för den inkomstförlust som finns mellan hans lön som målare och den lön han har i dag.