Målareförbundet har via förhandlingar försökt att få Jönköpingsbaserade Jensens Måleri att teckna kollektivavtal för sina anställda. Eftersom företaget motsatt sig ett avtal har Målareförbundet satt bolaget i blockad.

Syftet med blockaden är att förmå Jensens Måleri att teckna kollektivavtal för sig och sina anställda. Det som ett led i att ha ordning och reda inom måleri-branschen. Fackförbundet menar att företag utan kollektivavtal skapar en konkurrensobalans.
– Både företag och anställda har allt att vinna på schysta villkor och sund konkurrens, säger Douglas Strömberg, ombudsman på Målareförbundet.
– Vi vill ha samma spelregler för alla.
Kollektivavtalet för måleribranschen säkerställer att ungdomar får en bra utbildning genom att arbeta som lärlingar. Möjligheten att bli lärling saknas i dagsläget hos Jensens Måleri och det är en av de avgörande frågor som gör att Målareförbundet agerar. Kollektivavtalet reglerar även lön, anställningsvillkor, arbetsmiljö och inflytandefrågor för målarna.

Möjligheten för facket att använda blockad som påtryckning är en del av den svenska modellen.
– De som bedriver måleriverksamhet med anställda vill vi ha avtal med, säger Douglas Strömberg.
En blockad innebär att anställda tas ur arbete och får konfliktersättning av facket istället för lön. Facket kan också söka stöd från andra yrkesgrupper som arbetar på företag som är verksamma på samma arbetsplats.
– Nu pågår ett detektivarbete för att hitta arbetsplatser där vi kan be till exempel Elektrikerna och Byggnads att utfärda sympatiåtgärder, säger Douglas Strömberg.
Målareförbundets ombudsman kommer försöka få till ett möte med de tre anställda på företaget för att informera om kollektivavtalet och om varför facket agerar som de gör.

Målareförbundets förhoppning är att en lösning träffas med Jensens Måleri så snart som möjligt. Men hittills har företagaren inte kommit till de möten förbundet kallat till. I samband med att blockaden anmäldes till Medlingsinstitutet  har medlare utsetts.
– Det är ovanligt att behöva ta till så drastiska åtgärder som blockad, de flesta fall på svensk arbetsmarknad löses via förhandlingsvägen. Ibland uppstår det dock arbetsgivare som uppfattar sig stå utanför den praxis som råder. Vårt svar är att vi står upp för schysta villkor för anställda och konkurrensneutralitet för företagen genom att kräva kollektivavtal, säger Douglas Strömberg.

Målarnas facktidning har sökt företagets representant Andy Jensen för en kommentar men han lade på luren.