• Stefan Johansson argumenterade för ett ungdomsforum i Målareförbundet. Det gav resultat. Foto: Helena Forsberg
  • Foto: Helena Forsberg

  • Foto: Helena Forsberg

  • Foto: Helena Forsberg

  • Foto: Helena Forsberg

Efter kraftfull argumentation av Stefan Johansson, avdelning 1, gick Förbundsmötet emot Förbundsstyrelsens förslag.
Beslutet blev att Målareförbundet ska arrangera ett ungdomsforum.

En liknande motion har lämnats in även tidigare av Målarettan. Det blev avslag och till årets Förbundsmöte formulerade Stefan Johansson om den och föreslog åter att ”Målareförbundet ska genomföra ett ungdomsforum för egna unga medlemmar med syftet att organisera nya fackliga ledare”.

Stefan Johansson berättar att de fått lite pikar för att de skickat samma motion igen. Men han konstaterar att ibland behöver man tjata för att nå fram.
– Man vässar också sin argumentation.
Sedan tidigare finns LO:s ungdomsforum. Men enligt motionären är antalet platser begränsade och det finns ett behov att lyfta frågor internt.
Nicklas Holmqvist på Förbundskontoret anser att LO:s ungdomsforum fyller funktionen bra. Att det är viktigt att titta på satsning mot ungdomar men att utbildning är en bättre väg att gå. Av Förbundsstyrelsens svar framgår att de tycker att avdelningarna ska planera för ungdomsverksamhet.

Natalie Westermark, avdelning 1, var aningen nedslagen och verkade inte ha hopp om att motionen skulle gå igenom. Hon vill att unga medlemmar från hela landet ska kunna träffas. Hon vädjade till ledamöterna från hela landet:
– Ta det här med er till era ungdomsansvariga i avdelningarna så vi kan samarbeta.
Stefan Johansson framförde att flera andra förbund har ungdomsforum och följden har blivit att fler unga är aktiva. Han gav också exempel på unga som vill och har försökt engagera sig – men de släpps inte in.
Peter Sjöstrand anförde att Förbundsstyrelsen tycker ungdomsfrågorna är viktiga men vill inte att det tas ett beslut där förbundet låser fast sig vid att anordna ett forum varje år. Det ska vara behovsprövade insatser.
– Det står inte i motionen att det ska genomföras årligen. Det står ETT ungdomsforum, replikerade Stefan Johansson.

Det händer något i lokalen efter Stefan Johanssons inlägg. Det kändes i luften. Det krävdes votering för att avgöra motionen och när det stod klart att Förbundsmötet biföll motionen växte Stefan Johansson två meter.
– Jag visste inte om jag skulle skratta eller gråta. Det var mycket känslor, säger Stefan Johansson efter mötet.
– Jag fick känslan i hela rummet att det här ska vi prova på. Det känns skönt att Förbundsmötet beslutade att ge det ett försök.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se