Nya regler om arbetsbelastning, arbetstider, konflikter och kränkande behandling.
Det är en del av de förslag till ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket har nu sänt ut förslaget på remiss.
De senaste fyra åren har antalet anmälda arbetssjukdomar med sjukfrånvaro på grund av organisatoriska och sociala orsaker ökat med 50 procent. Det visar Arbetsmiljöverket i en rapport om Arbetsskador 2013. Det handlar ofta om alltför mycket arbete eller för hög arbetstakt,. Det handlar också om problem i relationerna på arbetsplatsen, som mobbning och trakasserier.
– Det är oacceptabelt att så många blir sjuka på jobbet av de här orsakerna. Att vi nu kan presentera ett förslag som syftar till att skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö på våra arbetsplatser och förebygga ohälsa är mycket positivt, säger Bernt Nilsson, tillförordnad generaldirektör.
Arbetsgivaren ska enligt förslaget se till att personalen inte får en ohälsosam arbetsbelastning. Det ska finnas tillräckligt med resurser på plats för att utföra arbetet.
Arbetsgivaren ska också förebygga att arbetstidens förläggning leder till ohälsa, enligt förslaget. Risker kan till exempel finnas vid skiftarbete eller nattarbete. Att vara ständigt nåbar kan också vara en risk.
Regler för hantering av konflikter och kränkande behandling (även kallat mobbning) är också en del av förslaget.
Arbetsgivaren ska också motverka att starkt psykiskt påfrestande arbete, som kan finnas inom exempelvis vård, socialtjänst och kriminalvård, leder till ohälsa. Förebyggande åtgärder kan vara stöd av handledare eller dubbelbemanning.