Marita Ulvskog (S) får en tyngre roll i EU:s arbetsmarknadspolitik. Under hösten kommer hon att vara ordförande i EU-parlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor (EMPL).

Efter EU-valet i maj valdes den svenska EU-parlamentarikern till första vice ordförande i utskottet. Tysken Thomas Händel som är ordförande är sjukskriven och Marita Ulvskog kommer att vikariera för honom åtminstone fram till årskiftet.

”Den viktigaste frågan är jobben. Arbetslösheten, särskilt för unga, måste till varje pris bekämpas och tryckas ner”, säger Ulvskog i ett pressmeddelande.

HELENA FORSBERG