• Jan-Ove Berg, Regionalt skyddsombud, avdelning 3: – Det absolut viktigaste är att det skjuts till mer pengar till Arbetsmiljöverket så att de kan utföra fler inspektioner. Arbetslivsinstitutet bör startas upp på nytt. Foto: Tomas Nyberg

  • Johan Ryttare, Regionalt skyddsombud, avdelning 9: – Arbetsmiljöverket behöver få mer resurser för att kunna göra fler besök på arbetsplatser. En satsning för att få arbetsgivarna att inse att ett bra skyddsarbete kan spara pengar genom färre sjukskrivningar och inte är en kostnad. Foto: Tomas Nyberg

  • Joakim Nexbo, Regionalt skyddsombud, avdelning 2: – Ett parti som tar arbetsmiljöfrågorna på allvar och skapar system som gör det mer tvingande att följa lagstiftningen vore önskvärt. Även ett parti som främjar forskning på området samt gör att förebyggande företagshälsovård blir en rättighet för alla arbetstagare i Sverige. Foto: Helena Forsberg

  • Jan Crister Riggo, Regionalt skyddsombud, avdelning 5: – Jag tycker att Arbetsmiljöverket skall återfå de ekonomiska medlen som sittande regering fråntagit myndigheten. Även utöka mandatet för regionala skyddsombud att få tillträde till avtalslösa företag för kontroll av arbetsmiljön.

NYHETER Skyddsombuden jobbar för sin och kollegornas arbetsmiljö. Här kan du läsa vad några av målarnas representanter ser som viktiga åtgärder för att olyckor och risker ska minska. Vad de tycker att politikerna måste göra. Se hur deras analys av behovet motsvaras av partiernas svar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Läs mer: Så här svarar partierna

 

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se