Efter Målareförbundets blockad mot ett företag i Jönköping har målerifirman nu tecknat kollektivavtal.
– Det blev press från både media och beställare, säger Douglas Strömberg, Målareförbundet avdelning 4  som är nöjd med resultatet.

Målareförbundet har via förhandlingar försökt att få Jönköpingsbaserade Jensens Måleri att teckna kollektivavtal för sina anställda. Eftersom företaget motsatt sig ett avtal satte Målareförbundet  bolaget i blockad. Fackförbundet menar att företag utan kollektivavtal skapar en konkurrensobalans.

– Både företag och anställda har allt att vinna på schysta villkor och sund konkurrens, säger Douglas Strömberg, ombudsman på Målareförbundet.

En blockad innebär att anställda tas ur arbete och får konfliktersättning av facket istället för lön. Facket kan också söka stöd från andra yrkesgrupper som arbetar på företag som är verksamma på samma arbetsplats.
– Nu pågår ett detektivarbete för att hitta arbetsplatser där vi kan be till exempel Elektrikerna och Byggnads att utfärda sympatiåtgärder, sade Douglas Strömberg när blockaden inleddes.

Blockaden fick utrymme i lokalpressen och radion såväl som på målarnas.se. Mediatrycket och att även en beställare började ifrågasätta varför företagaren inte hade kollektivavtal fick ägaren Andy Jensen att till slut komma till förhandlingsbordet.

– Jag fick möjlighet att förklara fördelarna med kollektivavtalet och räta ut vissa frågetecken han hade, säger Douglas Strömberg.

Därefter fick företagaren några dagars betänketid. Om han inte tecknade avtal skulle förbundet trappa upp blockaden med annonsering, debattartiklar, sms till medlemmar i sektionen och bett om stödåtgärder från andra fackförbund.

– Det är en del i den svenska modellen att vi har blockad som påtryck. De som bedriver måleriverksamhet med anställda vill vi ha avtal med, säger Douglas Strömberg.

Företaget Jensens måleri har nu gått med i arbetsgivarorganisationen Måleriföretagarna och har därmed kollektivavtal med Svenska Målareförbundet.
Kollektivavtalet för måleribranschen säkerställer att ungdomar får en bra utbildning genom att arbeta som lärlingar.  Kollektivavtalet reglerar även lön, anställningsvillkor, arbetsmiljö och inflytandefrågor för målarna.