Vad krävs för att motverka tendenser till växande ohälsa och utslagning bland unga?
Jonas Olofsson från Malmö högskola har skrivit en bok om ungas etablering på arbetsmarknaden.
Boken innehåller bidrag från 26 olika forskare och flera kapitel ägnas åt unga utanför – gruppen som både saknar arbete och är utanför utbildningssystemet.
– Villkoren för ungas etablering har förändrats. Det har blivit mer jojo-mönster, där unga hoppar mellan anställning och arbetslöshet. I dag har mer än hälften korta anställningar och utbildningskraven ökar. Det ger en mer utdragen etableringsfas, fler långtidsarbetslösa och större ekonomisk och social sårbarhet, säger Jonas Olofsson.
Jonas tror att yrkesutbildningar och stödstrukturer på arbetsplatser kan vara en lösning.
– En central slutsats är att den nuvarande välfärdspolitiken är dåligt anpassad för förutsättningarna inom utbildningssystemet och arbetslivet. Personligen tycker jag att yrkesutbildningar är viktigt, en negativ trend är att färre väljer yrkesutbildningar i gymnasiet. Det gäller att bygga upp stödstrukturer på arbetsplatserna, till exempel med lärlingssystem. Vi får inte bara dela ut pengar till företag utan också stötta pedagogiskt, säger Jonas Olofsson.
Åsa Löfström, docent på Umeå universitet och ledamot i det forskningsråd som A-kassornas samorganisation harr, har skrivit ett kapitel i boken.
– Utbildning har länge varit lösningen på det mesta. Jag försöker vända på det – har vi nu så många utbildade att de tränger undan de som inte kan eller vill utbilda sig? Vi kanske ska börja tänka på vad vi har för jobb på arbetsmarknaden och vår oförmåga att tänka kreativt. Hur kan vi integrera unga med till exempel vårdjobb? säger Åsa Löfström.