Emmelie Renlund är första kvinnan i Byggnads förbundsstyrelse.
Hon har också fått årets Isabellestipendium.

Motivering till årets stipendiat lyder:
“2014 års Isabellestipendiat har med osviklig envishet, kunskap och mod visat att det går att bryta förlegade normer och traditioner. Snickaren Emmelie Renlund gör dagligen en avgörande insats för framtidens byggbransch genom sitt stora engagemang för alla människors lika värde. En sann förebild och inspiratör som skriver historia.”
För att uppmuntra fler kvinnor att utbilda sig och uppmärksamma de som redan är verksamma inom branschen, startade inredaren och programledaren Isabelle McAllister Isabellestipendiet, 2011. Stipendiet på 20 000 kronor är ett samarbete mellan den ideella föreningen Rättviseförmedlingen och Isabelle McAllister.
Över 500 hantverkare nominerades till årets Isabellestipendium. Juryns val föll till slut på 25-åriga snickaren Emmelie Renlund från Umeå som är första kvinna i Byggnads förbundsstyrelse.

HELENA FORSBERG