Foto: Siw Öberg

Målareförbundet har gett Bege-lack möjlighet att införa nattskift. Beslutet är tillfälligt och möjligt på grund av specifika orsaker.
– Vi är väldigt restriktiva med nattarbete, säger ombudsmannen Stefan Cedermark.

Förhandlingen om nattskift på Bege-lack i Oskarshamn har föranletts av att företaget har så hög beläggning från sin stora och enda kund Scania. Nattarbete finns inte i Målaravtalet och förbundet är restriktiva med undantag. Vare sig lokala eller centrala ombudsmän kunde ta beslut i frågan utan Förbundsstyrelsen behandlade frågan vid sitt senaste möte.

– Beslutet blev att tillfälligt bevilja möjlighet till nattarbete under en ettårsperiod, säger Peter Sjöstrand, förhandlingschef och vice ordförande i Målareförbundet.

– Under den här tiden ska företaget genomföra en nybyggnation av lokaler för att därefter genomföra produktionen som dagsarbete och inte nattarbete.

Om byggnationen inte blir färdig i tid och företaget vill ha nattarbete efter ettårs-perioden ska frågan behandlas av förbundsstyrelsen på nytt.

– Det sker alltså inte per automatik, avslutar Peter Sjöstrand.

HELENA FORSBERG
helena.forsberg@daladem.se

Läs mer: Unik förhandling om nattskift