Arbetsförmedlingens krav på aktivitetsrapporter från de arbetslösa är ett rättsosäkert system. A-kassorna tillämpar de nya sanktionerna olika, konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) i en rapport.

I rapporten framgår att hälften av a-kassorna ansåg att det fanns brister i underlagen från Arbetsförmedlingen, vilket riskerar att förlänga handläggningstiderna, enligt IAF. Därmed riskerar de arbetslösa att få vänta längre på pengarna samtidigt som kopplingen mellan handling och åtgärd blir svårare att förstå.
För ett år sedan infördes ett nytt system där den arbetslöse ska skicka in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen varje månad. Utebliven rapport leder inledningsvis till en varning och riskerar i förlängningen till nedsatt eller utebliven a-kasseersättning.