Socialdemokraterna och Miljöpartiet är överens om att höja taket i A-kassan. De vill också att ersättningsnivån ska vara 80 procent under hela ersättningsperioden.

Hur mycket taket ska höjas kommer regeringen att presentera i samband med budgeten i november. Även taket i sjukförsäkringen höjs och den bortre tidsgränsen i sjukpenningen tas bort. Den nya regeringen vill också lagstifta om en tredje öronmärkt pappamånad i föräldraförsäkringen. Dessutom ska företagen tvingas att kvotera in 40 procent kvinnor i bolagsstyrelserna.