Visions förbundsordförande Annika Strandhäll blir socialförsäkringsminister i Löfvens regering.
I samband med utnämningen i dag lämnar Annika Strandhäll uppdraget som förbundsordförande för Vision, ett uppdrag som hon har haft sedan 2011.

Som chef för socialdepartementet kommer Annika Strandhäll bland annat att ansvara för sjukförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, pensioner och föräldraförsäkringen.

– Jag har ett djupt rotat engagemang i dessa frågor. Inte minst föräldraförsäkringen, som också har en avgörande betydelse för hur vi ska nå ett jämställt arbetsliv, säger Annika Strandhäll.

Visions första vice ordförande Ove Jansson, bibliotekschef i Tidaholm, tar tills vidare över ordförandeposten i Vision.

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. De 168 000 medlemmarna finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vision är partipolitiskt obundna och ingår i TCO.