Allt arbete i tunnlarna under Fortums värmeverk vid Hjorthagen stoppades. Arbetsmiljöverket utökade därmed det stopp som Elektrikernas skyddsombud tog beslut om.
Elektrikerförbundet överväger nu att stämma Fortum, när de vägrade släppa in Elektrikernas skyddsombud vid deras första besök.

När Elektrikerförbundets regionala skyddsombud skulle besöka den arbetsplats vid Värtahamnen där ett 30-tal elektriker jobbar, blev det stoppade av Fortums ansvarige. Då tog skyddsombuden beslut om att stänga arbetsplatsen, med omedelbar verkan.
Det var i närheten av olycksplatsen i Värtahamnen i Stockholm, där två byggnadsarbetare avled som skyddsombuden skulle göra skyddsrond.
– Vi skulle göra skyddsrond i gångarna under jord, vi skulle definitivt inte in på olycksplatsen, säger Nils Thorsell, regionalt skyddsombud.

– Vi har rätt som regionala skyddsombud att besöka arbetsplatsen. Företaget Mforce ville att vi skulle komma in, men Fortums ansvarige Bas U stoppade oss, säger Thorsell.
Resultatet blev att skyddsombuden stoppade verksamheten på arbetsplatsen med omedelbar verkan. En planerad skyddsrond beslutades till dagen efter.
Företaget hänvisar till säkerhetsföreskrifterna.
– Vi har absolut inget emot besök av fackförbund. Men i regelverket för att släppa in personer måste vi ha möjlighet att gå igenom säkerhetsföreskrifter och ha en ledsagare ut på arbetsplatsen. Tyvärr hade vi inte den möjligheten att tillmötesgå önskan om skyddsrond. Alla personer var upptagna. Hade vi släppt in dem hade vi brutit mot säkerhetsföreskrifterna. Vi kan inte tumma på dem, säger Fredrik Rosengren säkerhetsansvarig på Fortum värme.
Under samma kväll tog Fortum beslut att i fortsättningen ha tillräckliga resurser på arbetsplatsen så att man kan ta emot oannonserade besök.

När skyddsombuden återkom dagen efter för en då planerad skyddsrond, upptäckte skyddsombuden sådana brister i utrymningsvägarna att skyddsombudsstoppet förlängdes. Orsaken är bristfälliga utrymningsvägar. Det saknas nödbelysning och skyltning i underjordstunnlarna.
– Jag är givetvis överraskad när det hänt en så oerhört tragisk olycka på arbetsplatsen och att vi då upptäcker så oerhört allvarliga brister. Det gör mig förvånad och förbannad. Vid händelse att det skulle hända en brand eller ras, går det inte att göra en utrymning på ett säkert sätt. På stora delar av anläggningen under jord så saknas det helt nödbelysning. Om strömmen går blir det helt svart och det ligger saker i vägen och det skulle vara helt omöjligt att ta sig ut, säger Petter Johansson, regionalt skyddsombud i El-ettan, till P4 Stockholm.
Dagen efter tog Arbetsmiljöverket beslut om att stänga arbetsplatsen för allt arbete i tunnlarna tills vidare. Totalt berör stoppet ett 90-tal yrkesarbetare.
Fortum hotas nu av stora viten på grund av de brister i skyddsarbetet som upptäckts. Dessutom överväger Elektrikerförbundet att stämma Fortum på grund av att företaget stoppade de regionala skyddsombuden att komma in på arbetsplatsen i onsdags i förra veckan.
– Vi kan inte acceptera att företag som Fortum tjänar sina pengar till vilket pris som helst! Vi är tydliga, för oss gäller bara ”nolltolerans” mot olyckor och osäkra arbetsförhållanden i Byggbranschen! För oss handlar det om människors lika värde oavsett om man är elektriker från Sverige eller vilket annat land som helst! säger Elektrikernas ordförande Jonas Wallin.
– Att Arbetsmiljöverket valt att utöka skyddsstoppet visar tydligt att vi har en brist. Nuvarande nivå på bland annat skyltning och nödbelysning visade sig inte leva upp till Arbetsmiljöverkets krav. Vi arbetar nu för fullt med att så snabbt som möjligt med att korrigera bristerna, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Fortum Värme.

PER EKLUND