• Janne Öberg och Anita Eklöf höll i tre kursdagar för lokala skyddsombud. Foto: Tomas Nyberg

  • Foto: Tomas Nyberg

  • Foto: Tomas Nyberg

Efter många års väntan har skyddsombunden i Målareförbundets avdelning 1 äntligen fått utbildning.
De 26 personer som samlades var taggade och samordnaren Janne Öberg uppmanar fler avdelningar att haka på.

– Arbetsgivaren ska stå för den utbildning som arbetet kräver. Det står i lagen, säger Janne Öberg, Regionalt skyddsombud på Målarettan och initiativtagare till utbildningen.
Trots att flera nya skyddsombud har utsetts har det inom avdelning 1 inte varit någon grundläggande utbildning, så kallad BAM, de senaste fyra åren. Vidareutbildningen av skyddsombuden är styrt av kollektivavtalet, men inte heller den har varit på många år. Janne Öberg som är starkt engagerad i frågan om arbetsmiljö och drivs av en vilja att hjälpa andra började fundera hur en utbildning skulle bli verklighet.

Lösningen blev en samverkansutbildning där Anita Eklöf, lärare på LO-skolan Runö, har skräddarsytt en utbildning för målarnas lokala skyddsombud. Nu har avdelning 1 haft tre dagars utbildning i sina egna lokaler. Även avdelning 6 har hakat på och kör samma koncept.
– Jag är lärare på Runö i arbetsmiljö och arbetsrätt. En del i vårt uppdrag är samverkansutbildning på uppdrag av förbunden, berättar Anita Eklöf.
Genom Svenska folkbildningsrådet kommer statsbidrag som betalar lärarens lön. Arbetsgivaren står enligt kollektivavtalet för skyddsombudens lön vid utbildning. Förbundets avdelning som arrangerar kursen står för lokaler, resa och lärarens utgifter.

FRÅGAN: Varför deltar du i skyddsombudsutbildningen?

Bland de lokala skyddsombuden fanns också representanter för arbetsgivarsidan.
– Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön. Det är den som till exempel ska kalla till skyddsrond, poängterade Anita Eklöf.
Kursdagarna bestod av en snabb repetition av arbetsmiljölagen och hur föreskrifterna är utformade, Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och riskbedömningar, deltagarna identifierade problem på arbetsplatser och bytte sedan problem för att hitta förslag till lösningar, ergonomi, kemikalier, psykosocial arbetsmiljö och eget ansvar.
– Som arbetstagare har man egen skyldighet att följa föreskrifter och meddela risker man upptäcker, säger Anita Eklöf.

Några synpunkter som hördes från deltagarna var att målare måste bli bättre på att skriva tillbudsrapporter och att eleverna ute i skolorna måste få lära sig om arbetsmiljö och bli vana vid att använda skyddsutrustning. När de sedan kommer ut på arbetsplatserna ska de möta goda förebilder.
Anita Eklöf framhöll att det är svårt att hitta en arbetsgivare som inte vill ha en bra arbetsmiljö. Det handlar i så fall om okunskap. Hennes tips var att deltagarna ska gå till sin arbetsgivare och berätta lite vad de lärt sig och uppmana även arbetsgivaren att gå kurs.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se