Byggnads a-kassa, som också är Målarnas a-kassa, öppnar ett nytt kontor i Malmö.
Under vinterhalvåret väntas arbetslösheten stiga och då ökar arbetsbelastningen på medlemmarnas a-kassa.
För att öka servicen och förbättra tillängligheten öppnar Byggnads a-kassa ett nytt kontor i Malmö. I samband med att Handels a-kassa lägger ner sitt kontor har Byggnads a-kassa fått möjligheten att erbjuda anställning till 8 -10 stycken erfarna handläggare.
– Att få möjlighet att rekrytera erfarna och välutbildade handläggare betyder mycket för oss. Det tar normalt två år att utbilda en handläggare, säger Roal Nilssen, kassaföreståndare på Byggnads a-kassa, i ett pressmeddelande.
Med fler medarbetare kortas handläggningstider och de anställda får en bättre arbetsmiljö. Byggnas och Målareförbundets a-kassa räknar med att starta upp verksamheten strax efter årsskiftet. I dagsläget har Byggnads och Målareförbundets a-kassa kontor i Stockholm, Söderhamn, Borlänge, Helsingborg och Umeå.