Socialdemokrater och LO-förbund från hela Norden samlas i morgon, tisdag, för den Nordiska Arbetarkongressen. Den nordiska modellens framtid och social dumpning är något av det som ska diskuteras.
Målareförbundets ordförande Mikael Johansson är på plats på Sørmarka utanför Oslo. Han är ett av LO-ombuden.

– Jag ska sitta i ett utskottsarbete om ”anständigt arbete under press”.
Samarbetsorganisationen för de nordiska socialdemokratiska partierna och fackföreningsrörelsen, förkortat SAMAK håller sin 24:e kongress. De som träffas är statsministrar, partiledare och ordföranden för Socialdemokraterna och LO i Nordens länder.
SAMAK har låtit ett oberoende norskt forskningsinstitut göra en översyn av den nordiska modellens framtid (NordMod). Denna översyn kommer att presenteras och därefter kommer LO och arbetarpartierna i Norden att ta fram ett förslag om hur NordMod projektet ska följas upp politiskt.
Kongressen kommer också att diskutera hur de nordiska länderna gemensamt ska bekämpa social dumpning och brott mot arbetsrätten.
Stefan Löfvén är ordförande för SAMAK och kommer i ett anförande ta upp frågan om Nordens vägval: Vart ska vi och vägen dit.

HELENA FORSBERG