Socialdemokrater och LO-förbund från hela Norden samlades för den Nordiska Arbetarkongressen. Den nordiska modellens framtid och social dumpning var något av det som ska diskuterades.


Målareförbundets ordförande Mikael Johansson var på plats på Sørmarka utanför Oslo som ett av LO-ombuden Samarbetsorganisationen för de nordiska socialdemokratiska partierna och fackföreningsrörelsen, förkortat SAMAK höll sin 24:e kongress. De som träffades var statsministrar, partiledare och ordföranden för Socialdemokraterna och LO i Nordens länder. Ordförande för SAMAK är Stefan Löfvén.
SAMAK har låtit ett oberoende norskt forskningsinstitut göra en översyn av den nordiska modellens framtid (NordMod). Kongressen diskuterade också hur de nordiska länderna gemensamt ska bekämpa social dumpning och brott mot arbetsrätten. Kongressen enades kring dokumentet ”VI bygger Norden” som omfattar tio politiska vägval. Bland annat: ta sig an den nya tiden, arbete till alla, offensiv för jämställdhet, slå vakt om organiserat arbetsliv – kamp mot social dumpning, kamratskap ger frihet och ett grönare Norden.
Mikael Johansson konstaterar att det finns vissa skillnader mellan länderna i synen på arbetskraftsinvandring. Målareförbundets ordförande tycker i grunden att arbetskraftsinvandring är något positivt.
– Den stora frågan är hur man bekämpar avarterna som tar genvägar i globaliseringen.
Han tycker det är fel att ett arbetserbjudande räcker för att få arbetstillstånd i Sverige.
– Det är ingen som följer upp och kollar att de fått ett jobb också i verkligheten, med lön och rättvisa villkor.
I det nordiska utbytet hittade han också ett bra ord som används i Norge som han tog fasta på: arbetslivskriminalitet som han tycker bra beskriver vad det handlar om. För det är mycket mer än ekonomisk brottslighet.
Mikael Johansson var imponerad av forskarrapporten.
– Det är så lätt att påstå saker. Då är det vad jag tycker, men det som framkommer i rapporten är evidensbaserat.
Kongressen tog fram en arbetsbeskrivning för det fackligt-politiska arbetet kommande år. Mikael Johansson tror att även om länderna är små kan de gemensamt få mer tyngd mot EU.

HELENA FORSBERG