De nordiska bygg- och träfacken, NBTF, vill se en omställning till ett hållbart byggande. Det skulle, förutom miljövinsterna, ge både fler och bättre jobb inom byggsektorn framhåller organisationen.
Enligt NBTF står bygg-, trä-, och skogssektorn för upp till 40 procent av världens utsläpp av växthusgaser. I det nordiska klimatet används mycket energi för att värma upp hus och byggnader.
– Vi vill att de nordiska bygg-, trä-, och skogsbranscherna ska vara världsledande när det gäller utsläppsminskningar och klimatsmart byggande. Det görs bäst om man samtidigt satsar på arbetskraftens kompetens och villkor, säger Johan Lindholm, NBTF:s ordförande.
Styrelsen för de nordiska bygg-, trä-, och skogfackens gemensamma organisation har antagit ett policydokument. Där formuleras ett antal målsättningar och krav för att klimatmålen ska kunna nås i tid och för en grönare byggbransch. Utvecklingen med ett stadigt växande inslag av inhyrning, tillfälliga anställningar och social dumpning i branschen ser facken som ett hot mot den nödvändiga gröna omställningen. Professionellt uppdaterade yrkesarbetare är den bästa försäkringen för att politiken ska lyckas.
NBTF kräver att klimatpolitiken också måste ha arbetslivspolitiska mål om en rättvis omställning och att fackföreningar och arbetsgivare sätter gemensamma mål om fortbildning och uppgradering av arbetarnas kunskaper.

HELENA FORSBERG