Under sin sjukskrivning sade den anställde upp sig med omedelbar verkan. Målareförbundet och den anställde hävdar att det i själva verket handlar om en provocerad uppsägning.
Nu stämmer Målareförbundet företaget i Arbetsdomstolen.

Den anställde blev inkallad på möte trots att han var sjukskriven. Av stämningsansökan framgår att bolaget på mötet tvingade honom att säga upp sig mot hans vilja med omedelbar verkan. Målaren tog då kontakt med sitt fack som överlämnade ett ogiltigförklarande av uppsägningen till arbetsgivaren och att uppsägningen var framprovocerad. Parterna har förhandlat utan att komma till en lösning.
Den stämning som nu lämnats in är en första del. Det finns mer som Målareförbundet har synpunkter på, som lönetvist, brott mot kollektivavtalet gällande personalutrymmen och härdplaster. Den första delstämningen brådskade då det är kortare tidsfrist för brott mot lagen om anställningsskydd.
Enligt förbundet är företagets agerande att likställa med ett avsked då uppsägningen skedde med omedelbar verkan utan uppsägningstid. Det finns ingen saklig grund för avsked.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se