Målaremästarnas Riksförening och Måleriföretagarna har beslutat om att gå samman till en gemensam arbetsgivarorganisation. Det nya namnet kommer att bli Måleriföretagen i Sverige AB, den nya organisationen kommer att träda i kraft från den 1 januari 2015.

Målareförbundet ser positivt på den sammanslagning som nu genomförs då måleribranschen är för liten för att bestå av tre arbetsgivareorganisationer. Förbundets vice ordförande Peter Sjöstrand ser att det även kommer att bli enklare att avtalsförhandla med två motparter istället för tre.
För förbundets medlemmar innebär sammanslagningen inga förändringar, det kollektivavtal som finns kommer att fortsätta gälla precis som vanligt.