• Dan Nilsson Foto: Pressbild

Ett antal personer som fått livränta sedan 90-talet har fått för lite ersättning. Det har Målareförbundet i Skåne uppdagat tack vare ett LO-projekt. Nu har omprövning gjorts och medlemmarna kommer att få sina pengar retroaktivt från Försäkringskassan.

 

LÄS OCKSÅ: Stig fick för lite i livränta

 

Dan Nilsson arbetar på LO-distriktet Skåne med verksamheten Facket försäkrar. Han har efter överrenskommelse med Målareförbundets avdelning 2 kontaktat medlemmar som är sjuka och arbetslösa för att kolla upp om de får rätt ersättning. Han träffade på sex medlemmar som fick livränta på 90-talet efter arbetsskador. Joakim Nexbo, ombudsman i Målareförbundets avdelning 2, tog fram en lista vad de skulle tjäna om det målat idag.
När Dan Nilsson jämförde tyckte han det skiljde för mycket mellan deras livränta och dagens löner. Om skillnaden är större än 10 procent kan man begära omprövning.

 

Två före detta målare har fått omprövningen godkänd och därmed fått ut ersättning retroaktivt. Deras månatliga livränta höjs och eftersom den även är pensionsgrundande får det effekt även på framtiden. Två har fått avslag och ytterligare två väntar på besked. Dan Nilsson är ganska övertygad att det håller.
– Det handlar om personer som haft livränta väldigt länge och deras ersättning har bara höjts med konsumentprisindex, säger Joakim Nexbo, avdelning 2.
Dan Nilsson är normalt ute på arbetsplatser och informerar om fackets försäkringar. Före semestern och före jul är det hektiskt på arbetsplatserna och därför svårt att uppta medlemmarnas tid.
– Då tänkte jag på alla sjuka och arbetslösa medlemmar. Det är ju då man verkligen behöver hjälp.

 

De senaste tre åren har han ringt runt till flera fackförbunds medlemmar i Skåne. Han har ringt arbetslösa, sjuka och föräldralediga. En del han pratat med har inte fått information på 10-15 år. Samtalet brukar börja med att han får förklara att han inte är någon säljare. Det handlar om hjälp att få ut det man har rätt till i de försäkringar man redan har.
– I samtalet lirkar jag mig fram och de berättar vad de råkat ut för.
I ett annat fackförbund hjälpte han en medlem som fått för låg AGS, Avtalsgruppförsäkring som betalas ut vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom och kompletterar den lagstadgade sjukpenningen och aktivitets-/sjukersättningen. Han har hjälpt medlemmar med det som förr hette sjukpension, nu sjukersättning.

 

Under de tre år Dan Nilsson ägnats sig åt det här har han hittat tappade ersättningar för cirka tre miljoner per år. Medlemmar har fått ersättning för allt från några tusenlappar till 1,3 miljoner.
Det kan handla om medlemmar som skött sina ärenden själv, men det är också medlemmar som fått hjälp och rätt ersättning från början men med åren ökar mellanskillnaden och då finns det anledning att se över sina rättigheter.
– Var och en äger sin försäkring, säger Dan Nilsson och poängterar att det är viktigt att hålla koll på vad som gäller när förutsättningarna ändras.
– Tänk efter om du har koll på dina försäkringar. Hör av dig till din avdelning och få råd, är Dan Nilssons uppmaning.

 

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se

 

 

LÄS OCKSÅ: Stig fick för lite i livränta