• Mathias Westbrand Emilsson från Hotell- och restaurangfacket utsågs för Årets fackliga hjältedåd sedan han sagt ifrån ordentligt mot att provjobba utan lön. Foto: Niklas Holmqvist

Unga har bäst förmåga att få med nya medlemmar. Därför måste avdelningarna satsa på ungdomsverksamheten. Det var mötesdeltagarna från Målareförbundet överrens om på LO:s Ungdomsforum.

Den 26-28 november genomförde LO för 10:e gången ett ungdomsforum. Denna sammankomst har under åren etablerat sig som en viktig och populär tvärfacklig arena.
Arrangemanget görs i samverkan med Runöskolan och bygger på alla LO-förbundens närvaro. under tre dagar träffas unga fackliga för att prata politik, utbyta erfarenheter och lyssna till inspirerande föreläsningar. Det är högt tempo på aktiviteterna och många skratt utlovas. Temat för 2014 är Makt. Hur tar vi makten över våra frågor och hur använder vi den makten för att förverkliga våra visioner? Hur får vi kraven vi ställer i vårt fackliga ungdomsmanifest att bli verklighet?

Under ungdomsforumet delade LO ut priset Årets fackliga hjältedåd. Vinnaren blev Mathias Westbrand Emilsson från Hotell- och restaurangfacket. Han prisas för sitt mod att säga ifrån offentligt mot en arbetsgivare som ville få honom att provjobba utan lön.
Målareförbundet hade tio deltagare på ungdomsforumet. Fler var anmälda men av olika skäl var det några som tvingades avsäga sig sin plats. Det är oerhört positivt att avdelningarna anmält in så pass många individer. Ungdomsfrågor översätts till, fackliga frågor fast att arbetas med utifrån ungas perspektiv. De vanligaste frågorna som de unga arbetar med är skolinformation, branschutbildning och facklig information.

Under torsdagseftermiddagen fanns en avsatt förbundstid. Under denna del diskuterades bland annat vad en ungdomsverksamhet på avdelningen skulle kunna innehålla. De delar som togs upp var skolinformation, branschutbildning, facklig information, uppsökeri, träffar, ringaktiviteter m.m.

Gruppen konstaterade snabbt att avdelningarnas ungdomsverksamheter sitter på en enormt stor möjlig maktpåverkan. För att ta tillvara och utveckla denna makt krävs det att avdelningsstyrelserna tar greppet om ungdomsfrågorna och satsar på den verksamheten. Det är förmågan att mobilisera medlemmarna som utgör källan till fackets makt. För att klara detta måste våra blivande medlemmar träffas och organiseras. De som har störst möjlighet att på bred front klara det uppdraget är de unga, via avdelningarnas ungdomsverksamheter.

Niklas Holmqvist