• Foto: Tomas Nyberg

Demokrati är ett ord som slängs till både höger och vänster. För vissa är demokrati folkets/medlemmarnas möjlighet att tycka till, för andra att de får säga vad de vill.

Målareförbundet anses vara en demokratisk organisation men är det verkligen så? Känner alla i Målareförbundet att de har möjlighet att påverka? Hur vill vi att det ska vara? Och hur uppnår vi det? Ja, det är några av de frågeställningar ALLA vi medlemmar samt representanter och förtroendevalda måste ställa sig.

Om vi börjar med att reda ut begreppet demokrati och hur Målareförbundet fungerar utifrån det begreppet. Målareförbundet är uppbyggt på avdelningar som i sin tur bygger på sektioner och i vissa fall företag- eller ortsklubbar. Det betyder att en medlem tillhör en sektion, avdelning samt hela förbundet. Om vi ska gå den demokratiska vägen så är det genom sektionen eller alternativt genom avdelningen som en medlem yrkar sina förslag till förändringar eller åtgärder. Alla förslag eller förändringar som det beslutande mötet fattat måste verkställas och genomföras. Detta är en förenklad beskrivning av demokratin inom Målareförbundet.
Idag på sektionernas medlemsmöten brukar antalet som kommer variera mellan 10 till cirka 40 per möte. Detta motsvarar bara ett fåtal procent av medlemskåren i de aktuella sektionerna. Detta betyder att ett fåtal av medlemmarna bestämmer för alla andra hur den fackliga organisationen ska skötas och bedrivas.

Då ställer jag mig frågan om det verkligen är demokratiskt? Rent krasst så är det demokratiskt, då de som inte kommer har gjort det valet då brevutskick har gjorts med information om när och var medlemmarna ska infinna sig för att vara med och påverka. Men är det så vi vill att Målareförbundet ska driva sin verksamhet utifrån några få personers tyckande?

Vi har under många år, troligen ända sedan begynnelsens tid arbetat för att flera ska vara med och påverka inom den interna demokratin med varierande resultat. Vill vi att majoriteten av de som bestämmer (medlemmarna) ska vara med och fatta beslut kommer det att krävas ett hästjobb av alla inom förbundet. Av förtroendevalda som måste få kunskap som de sprider vidare. Bland annat informera om vikten och möjligheterna med en stark demokratisk facklig organisation, hur mycket vi kan åstadkomma tillsammans.
Det är ett problem som troligen alltid kommer att finnas kvar men för att gå åt rätt håll, för att arbeta nära medlemmarna kommer utbildning samt varje individs egen vilja att ha än stor roll för morgondagens Målareförbund. Tillsammans kan vi flytta berg.

Stefan Johansson
Målarettan

VAD TYCKER DU?
Delta i debatten. Överst på sidan finns fliken Debattera.
Vad tycker du om demokratin i förbundet?
Hur kan fler medlemmar engageras och bli delaktiga i besluten?