På ett äldreboende i Göteborg kommer omsorgspersonalen att få jobba sex timmar för åtta timmars lön. Försöket följs av en forskare och ska senare utvärderas.

Den röd-gröna majoriteten i Göteborgs kommunstyrelse som beslutat om försöket ville egentligen starta redan förra våren, men projektet sköts fram och inleddes nu den 1 februari. Försöket ska pågå ett år och forskare ska undersöka om kortare arbetstid påverkar personalens hälsa, om det skapar fler jobb eller ger några andra samhällsekonomiska vinster.
På äldreboendet jobbar 60 personer som får prova att jobba kortare dagar med bibehållen lön. Ledningen räknar med att det kommer att behövas ungefär 20 personer för att fylla upp arbetstiden för dem som jobbar kortare dagar. Kostnaden för försöket med arbetstidsförkortning beräknas till cirka åtta miljoner kronor.

Helena Forsberg