• Från vänster: Stefan Johansson, Jan-Gunnar Karlsson, Peter Sjöstrand, Thomas Westman, Josefine Johansson, Stefan Johansson. Foto: Helena Forsberg

  • – Vi jobbar på att alla ska känna delaktighet och därför kommer förslaget också att läggas ut på webben, säger Peter Sjöstrand. Det tycker Josefine Johansson är bra. Foto: Helena Forsberg

  • Thomas Westman avdelning 2 tycker att avdelningarna nu jobbar mer lika och mot samma mål. Foto: Helena Forsberg

 

På det förstärkta förbundsmötet i augusti ska ett nytt handlingsprogram fastställas. En grupp arbetar nu med att utvärdera det gamla och ta fram ett förslag till nytt.
– Det ska få organisationen att röra sig i samma riktning, säger Peter Sjöstrand, vice ordförande.

Handlingsprogrammet 2010-2015 var förbundets första i den här formen och nu är det dags för en uppföljare som ska sträcka sig 2016-2020.
– Det är en typ av karta där vi kan se vart vi ska, hur och när. En karta att orientera sig efter, ett sätt att få hela organisationen att röra sig i samma riktning, säger Peter Sjöstrand.

Utvärderingen visar att det mesta är uppfyllt och det nya programmet kommer ha samma inriktning. Några rubriker lyfts fram genom att de nu läggs till som egna kapitel. De är: Jämställdhet, jämlikhet och integration, Arbetsmiljö samt Organisering och rekrytering.
Gruppen som tar fram handlingsprogrammet består förutom vice ordförande i förbundet Peter Sjöstrand även av Niklas Holmqvist, ombudsman Förbundskontoret, Thomas Westman, ombudsman avdelning 2 södra, Stefan Johansson, förtroendevald målare Målarettan och Josefine Johansson, förtroendevald målare avdelning 5 Norr- och Västerbotten.

När gruppen gjort sitt jobb kommer förslaget att skickas till avdelningarna på remiss. De tre regionerna kommer också att ha något som kallas allmän konferens. Synpunkter som framförs då kommer att vara rådgivande till förbundsstyrelsen som slutligen beslutar om att anta handlingsprogrammet.
– Vi jobbar på att alla ska känna delaktighet och därför kommer förslaget också att läggas ut på webben, säger Peter Sjöstrand.
Handlingsprogrammet är grunden till den målplan som avdelningar och förbund jobbar efter. Thomas Westman avdelning 2 tycker att avdelningarna nu jobbar mer lika och mot samma mål.
– Förbundet stärks av att alla drar åt samma håll, säger Thomas Westman.

Josefine Johansson avdelning 5 håller med.
– Tidigare såg avdelningarna förbundsmötets beslut som ”ja om vi vill” men nu har alla börja jobba mer lika.
Rubrikerna i handlingsprogrammet förutom tidigare nämnda är: Medlemmen i centrum, En stärkt demokrati, Mera fackförening för våra resurser, Kunskap och kompetens nycklar till framgång, Avtalen vårt främsta verktyg samt Vår roll i samhälle och politik.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se