Åklagaren har beslutat att inte inleda en förundersökning utifrån Elektrikerförbundets polisanmälan mot Fortums agerande  i Värtahamnen.
– Jag är besviken. Tycker det är ett hål i lagstiftningen här, säger Jimmy Åsberg, arbetsmiljöansvarig på Elektrikernas förbundskontor.

Det var i slutet av januari som Elektrikerförbundet polisanmälde Fortum för att de ”medvetet och systematiskt” hade struntat i att säkerställa att det fanns framkomliga nödutgångar. Trots flera påpekanden från skyddsombud och noteringar i skyddsrondsprotokoll, hade arbetsledningen inte gjort nödutgångarna fullt framkomliga.
Men åklagaren anser inte att ”anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats”.

I sin motivering till beslutet skriver kammaråklagare Helena Eckerrot Flodin:
”Brottet Framkallande av fara för annan kräver att misstänkt av grov oaktsamhet utsätter någon för livsfara eller fara för svår kroppsskada eller svår sjukdom. Den livsfara/fara som föreskrivs skall vara konkret. Det betyder att någon verkligen, i det enskilda fallet, har utsatts för sådan fara. Det räcker inte med att en viss situation eller en viss arbetsplats till sin allmänna karaktär kan betecknas som farlig.”

– Jag är besviken att man lagt ner polisanmälan. Jag har efter beskedet träffat vår jurist för att titta på möjligheterna att överklaga beslutet, säger Jimmy Åsberg.
Han tycker det är märkligt att det ska behöva hända något allvarligt för att åklagare ska ta sig an anmälan.
– Jag tycker det är ett hål i lagstiftningen. Det ligger inte ens en sanktionsavgift för att någon medvetet och systematiskt brutit mot det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Per Eklund