Varje år genomför Svenska Målareförbundet en utbildning för landets Regionala skyddsombud, RSO. Jag var självklart på plats för att rapportera i tidningen om den tre dagar långa utbildningen.
En del av vad som hände kan du läsa på uppslagen härefter. För skyddsombuden är det viktiga dagar av erfarenhetsutbyte. Externa föreläsare fyller också på kunskaperna hos målar- och lackerarombuden.
Målare och lackerare i förbundet ni kan skatta er lyckliga som har ett gäng så engagerade ombud som jobbar för att er arbetsmiljö ska vara trygg och säker. Arbetsmiljön och det förebyggande arbetet är arbetsgivarens ansvar. Men de gör klokt i att ta hjälp av fackombuden som har stor kunskap. Kom ihåg att ta hjälp av ert lokala skyddsombud på arbetsplatsen och finns det inget så varför inte axla manteln själv?

Den första dagen besökte ombuden 3M och fick en genomgång av personlig skyddsutrustning som andningsskydd, hörselskydd, och skyddsglasögon. På eftermiddagen fick deltagarna ta del av Tage Granits interaktiva teater om värdegrunder mot främlingsfientlighet, psykosocial arbetsmiljö och mobbning. Publiken fick reagera på det som utspelade sig och skådespelarna blev stoppade gång på gång. Bland människor med en facklig värdegrund finns styrkan att säga ifrån och förmågan att se att olikheter ger styrka.
Samtidigt som Målareförbundet höll sin utbildning var också Elektrikerförbundet på Rönneberga för utbildning av sina Regionala skyddsombud. Vissa av utbildningspassen hölls gemensamt, en samverkan som inleddes ifjol och som är riktigt lyckat.

Arbetsmiljöverket informerade om de nya reglerna som infördes 2014 gällande ställningar. Verket informerade även om sitt projekt Explosionsrisker på Lackeringsverkstäder. Båda områdena står särskilt i fokus i Målareförbundets arbete det här året. Tredje dagen var LO-TCO Rättsskydd och föreläste om sanktionsavgifter som kan vara förekommande i samband med arbetsmiljöbrott. Det blev en vid diskussion också om synen på arbetsmiljöbrott. Ett problem är att polisen ofta ser den drabbade arbetsplatsen som en olycksplats, inte som en möjlig brottsplats där någon brutit mot arbetsmiljöbestämmelserna och därmed orsakat ett dödsfall eller svår olycka.
När en gruppbild lades ut på förbundets Facebook kom reaktioner. Var är kvinnorna?
Nej, inte en enda kvinna deltog i utbildningen. Men kanske nästa år?

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se

Läs även:Tydliga krav på utbildning om kemikalier
Läs även:Viktigt med liftutbildning
Läs även:”Det räcker med att det har skett”
Läs även:Han slutade gnälla och engagerade sig
Läs även:Ny lag om ställningar