• Foto:

  • – Ha koll på säkerhetsdatabladen, uppmanar Håkan Edwardsson på Arbetsmiljöverket. Foto: Helena Forsberg

En radioapparat i färgblandningsrummet kan bli en tändkälla som tillsammans med syret i luften och lösningsmedel eller pulver orsakar en explosion. De som jobbar i explosionsfarliga miljöer ska ha utbildning. Det är arbetsgivarens ansvar.

I lackverkstäder finns risk för explosion och arbetsgivaren ska se till att den som jobbar där har kunskap genom utbildning. Arbetsgivaren ska också göra och dokumentera en riskbedömning.
– Den som inte sköter detta får sanktionsavgifter, säger Håkan Edwardsson från Arbetsmiljöverket.

Den 1 juli 2015 utgår härdplastföreskriften, istället kommer härdplaster och andra ämnen att omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskift om kemiska arbetsmiljörisker. Där finns ett avsnitt som heter Särskilda krav för allergiframkallande kemiska produkter och vissa processer. Håkan Edwardssons uppmaning till målare, lackerare och deras skyddsombud är att ha koll på säkerhetsdatabladen.

Förekomsten av vissa ämnen som anges på säkerhetsbladet kommer att kräva utbildning. Ett ämne som omfattas av detta har beteckningen H317 och kan ge allergiska reaktioner.
– H317 i säkerhetsdatabladet kräver utbildning, intyget får inte vara äldre än 5 år, och läkarundersökning. Annars blir det sanktionsavgift efter 1 juli, säger Håkan Edwardsson.
Detta fick skyddsombuden i salen att vakna. H317 finns i färg, fog och lim som alla målare kommer i kontakt med. Arbetsgivarens skyldigheter gäller alla de sysselsätter, alltså såväl anställda som inhyrda.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se

Utbildning krävs

för de som sysselsätts och kan riskera att exponeras för produkter som innehåller:

diisocyanater, epoxyplastkomponenter, organiska syraanhydrider, formaldehydhartser, metakrylater märkta med H317 eller H334, termisk nedbrytning som frisätter isocyanater, processer som frisätter formaldehyd, kemiska produkter som innehåller etyl- metyl-2-cyanokrylater.

Sanktionsavgiften är 10 000 kronor för arbetsgivaren för varje person den inte utbildat.

Läkarundersökning

Arbetsgivaren ska erbjuda läkarundersökning till de som kommer i kontakt med epoxiplastkomponenter, formaldehydhartser, metakrylater eller akrylater märkta med H317 eller H334.

Den som exponeras för bly ska genomgå medicinsk kontroll som resulterar i tjänstbarhetsbedömning.

Företagshälsovården har inte sekretess när det handlar om prover för att avgöra om en person ska ha andra arbetsuppgifter.

Formalin/Formaldehyd får från 1 april 2015 en strängare cancerklassificering.

 

Läs även:Ny lag om ställningar
Läs även:”Det räcker med att det skett”
Läs även:Viktigt med liftutbildning
Läs även:Skyddsombuden på utbildning
Läs även:Han slutade gnälla och engagerade sig