Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vill skärpa kraven på företag som använder subventionerad arbetskraft i så kallade Nystartsjobb.

Nystartsjobb betalas till två tredjedelar av Arbetsförmedlingen för att ge långtidsarbetslösa och nyanlända en väg till arbetslivet. 46 000 personer omfattas i dag och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tycker att insatsen är bra. Men hon vill ändra reglerna så nystartsjobb följer kollektivavtal och ger samma villkor som andra anställningsstöd. Hennes förhoppning är att detta ska leda till en självsanering bland företag som i dag utnyttjar systemet. Arbetsförmedlarna ska också vara skyldiga att lyssna mer på fackförbunden.
– Man ger facket lite större makt att kunna avgöra att det är företag som är seriösa och som följer de regler och lagar, och försäkringar som man ska göra, säger Ylva Johansson till Sveriges radio.
Regeringen har sänkt taket för lönen som kan subventioneras från 50 000 kronor till 22 000 kronor.

Helena Forsberg