Forskarna har blandat annat informerat Kemikalieinspektionen, Arbetsmiljöverket, Kemisk-tekniska leverantörsförbundet, branschorganisationer och Målareförbundet om resultaten av studien.

– Vi måste agera så vi får krav att det ska framgå på säkerhetsdatabladen vad färgen innehåller, säger Jan Staaf som redan tagit en första kontakt med Arbetsmiljöverket.

I dag omfattas inte dessa ämnen av föreskriften Kemiska arbetsmiljörisker och det anser Jan Staaf att det definitivt måste göra. Den nya föreskriften beslutades i december 2014 och träder i kraft 1 juni 2015.

Många lever i tron att vattenbaserat är ofarligt

Jan Staaf tycker det redan är dags att förbereda en ändringsföreskrift och har uppmanat Arbetsmiljöverket att läsa rapporten och agera.

– Det vi kan göra så länge är att informera skyddsombud och arbetsmiljöansvariga i förbundet så det sprids ut bland medlemmarna, säger Jan Staaf.

Målareförbundet har alltid försökt få medlemmarna att förstå att vi arbetar med kemikalier. Jan Staaf tror att många lever i tron att det är ofarligt bara för att det är vattenbaserat.

– Det här bevisar att målarna måste ännu mer tänka på hur de skyddar sig genom heltäckande kläder och mask.

Så skyddar du dig

  • Läs alltid färgtillverkarens säkerhetsdatablad.
  • Se till att ventilationen är bra.
  • Använd andningsskydd, när det rekommenderas. Ämnena finns även i slipdamm.
  • Använd heltäckande kläder.

Läs mer: Höga halter allergiframkallande ämnen i färg