• Jan Staaf, arbetsmiljöansvarig Målareförbudnet. Foto: Tomas Nyberg

Målareförbundet ser att kontaktallergierna ökar och ser allvarligt på att informationen på säkerhetsdatabladen inte stämmer.
– Vi kan ju inte skydda oss om vi inte vet vad produkterna innehåller, säger Jan Staaf, arbetsmiljöansvarig på Målareförbundet.

Forskarna har blandat annat informerat Kemikalieinspektionen, Arbetsmiljöverket, Kemisk-tekniska leverantörsförbundet, branschorganisationer och Målareförbundet om resultaten av studien.
– Vi måste agera så vi får krav att det ska framgå på säkerhetsdatabladen vad färgen innehåller, säger Jan Staaf som redan tagit en första kontakt med Arbetsmiljöverket.
I dag omfattas inte dessa ämnen av föreskriften Kemiska arbetsmiljörisker och det anser Jan Staaf att det definitivt måste göra. Den nya föreskriften beslutades i december 2014 och träder i kraft 1 juni 2015. Jan Staaf tycker det redan är dags att förbereda en ändringsföreskrift och har uppmanat Arbetsmiljöverket att läsa rapporten och agera.

– Det vi kan göra så länge är att informera skyddsombud och arbetsmiljöansvariga i förbundet så det sprids ut bland medlemmarna, säger Jan Staaf.
Målareförbundet har alltid försökt få medlemmarna att förstå att vi arbetar med kemikalier. Jan Staaf tror att många lever i tron att det är ofarligt bara för att det är vattenbaserat.
– Det här bevisar att målarna måste ännu mer tänka på hur de skyddar sig genom heltäckande kläder och mask.

Så skyddar du dig

Läs alltid färgtillverkarens säkerhetsdatablad.

Se till att ventilationen är bra.

Använd andningsskydd, när det rekommenderas. Ämnena finns även i slipdamm.

Använd heltäckande kläder.

Läs mer: Höga halter allergiframkallande ämnen i färg

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se