Nu kan du som lärling se dina utbildningstimmar i Lärlingsportalen. Skapa din egen inloggning och sen kan du se din utbildningsbok.

På Måleribranschens yrkesnämnds, MYN:s, hemsida kan du hitta Lärlingsportalen. Lärlingsportalen är måleribranschens datasystem för dokumentation och administration av lärlingarnas utbildning.
Alla företag som är anslutna till måleribranschens kollektivavtal ska administrera sina lärlingsärenden här. De ska ansöka om att anställa en lärling, anmäla gesällprov, avsluta en lärlingsanställning med mera. Arbetsgivaren ska månadsvis registrera lärlingens arbetade utbildningstimmar. Sju dagar efter det datum då timmarna registreras överförs de automatiskt till Lärlingsportalen.

Samtliga lärlingar som finns registrerade i Lärlingsportalen kan skapa ett användarkonto. När de är inloggade kan de se uppgifter som finns sparade.
Niklas Holmqvist, studieansvarig på förbundet, upplyser också lärlingar att de har rätt att få en komplett verktygsutrustning i samband med att de för första gången blir anställda på ett måleriföretag. När företaget köpt en verktygslåda enlig anvisningar på MYN:s hemsida har de möjlighet att söka ersättning om 10 procent av ett prisbasbelopp från MYN. Verktygslådan till lärlingar finns med i kollektivavtalet som är en överrenskommelse mellan fack och arbetsgivare.
Sök Lärlingsportalen eller gå till MYN:s hemsida www.malare.nu

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se