De största arbetsmiljöriskerna är direkt kopplade till trafiken och då särskilt i samband med stress, arbetsmängd och väglag.

– Vi vill genom ökad kunskap hos arbetsgivare och arbetstagare om trafiksäkerhet minska olyckor med tjänstefordon inblandade. Det är viktigt att det finns rutiner i arbetsmiljöarbetet för användning av till exempel bärgningsbilar eller för småföretagare som åker med bil mellan olika jobb, säger Urban Olsson, sektionschef.

Olika typer av fordon används i stort sett i alla branscher och många gånger ser inte arbetsgivaren trafik som en risk i arbetsmiljön, eftersom det inte är deras huvudsakliga verksamhet. Det kan vara till exempel städfirmor, hemtjänst, säljare, budfirmor eller hantverkare. Cirka 325 företag över hela landet kommer att besökas i projektet.

– Bilkörning är en förutsättning för att dessa företag ska kunna bedriva sin verksamhet och det är inte ovanligt att medarbetarnas största risker är direkt kopplat till trafiken. Det kan vara alltifrån att bilbälte inte används till att last som till exempel verktyg och material inte är ordentligt lastsäkrad, säger Gabriel Sanz, arbetsmiljöinspektör.

Samtliga inspektioner i projekten kommer att genomföras mellan 1 april och 1 november 2015. Både stora och små företag kommer besökas, men mindre företag kommer troligtvis vara mest representerade.