• Samuel Jarenil visade en lyft när kursdeltagarna gjorde studiebesök på en billackering. Foto: Helena Forsberg

 • Förtroendevalda från avdelning 2, 3 och 4 lärde sig om lackavtal, arbetsmoment och arbetsmiljö för lackerare. Foto: Helena Forsberg

 • Syftet med utbildningen var att öka närvaron på lackverkstäder och locka fler medlemmar till Målareförbundet. Foto: Helena Forsberg

 • Många som jobbar på lackföretag förlitar sig på utsuget och struntar i att använda mask vid slipning. På bilden Staislaw Menartovicz. Foto: Helena Forsberg

 • Kaj Persson är ombudsman i avdelning 2. Med ansvar för lack är han ett stöd för skyddsombud och andra förtroendevalda. Foto: Helena Forsberg

 • Foto: Helena Forsberg

 • Foto: Helena Forsberg

 • Foto: Helena Forsberg

 • Foto: Helena Forsberg

 • Foto: Helena Forsberg

 • Foto: Helena Forsberg

 • Foto: Helena Forsberg

 • Foto: Helena Forsberg

Målareförbundet ska öka sin närvaro bland lackerare. Ett steg mot målet togs då avdelning 2 höll en utbildning för förtroendevalda inom region 1.
– Tanken är att stärka de förtroendevalda så de kan besöka lackverkstäder, sade Kaj Persson, ombudsman avdelning 2.

De flesta förtroendevalda inom Svenska Målareförbundet är målar och många känner en osäkerhet när de ska besöka lackverkstäder. Kaj Persson beskriver det till många delar som en annan värld i jämförelse med måleri, med ett annat avtal och andra arbetsvillkor. Man vet inte vad de har för problem och frågeställningar, var synpunkter som deltagarna hade.
– Det är inte meningen att ni ska bli experter, men att ni ska förstå lackerarnas vardag bättre, sade Kaj Persson när 15 förtroendevalda från avdelning 2, 3 och 4 samlades i Kristianstad.

Utbildningen hölls av Kaj Persson, ombudsman med ansvar för lack, som gick igenom lackavtalet. Samuel Jarenil, lackerare, Regionalt skyddsombud och förtroendevald, beskrev arbetet som görs på en billackering och dagen avslutades med ett studiebesök på företaget där Samuel arbetar.
Målareförbundets medlemmar är främst målare, men förbundet organiserar även lackerare. På arbetsplatser som har enbart lackering är det Målareförbundet som ska teckna avtal. På företag som även har plåt/skadeverkstad är det If Metall som har avtalsrätten.
– Vi är överrens med If Metall om att organisera rätt så det ligger ingen konflikt där, poängterade Kaj Persson som uppmanar förtroendevalda att besöka lackverkstäder för att värva medlemmar, ge försäkringsinformation, hålla fem-timmars, göra skyddsronder och annat som hör det fackliga arbetet till.
– Vänta inte, börja arbetet. Det har länge sagts att lack ska sättas i fokus och nu finns det ett Förbundsmötesbeslut om det, sade Samuel Jarenil.

Även om männen är i majoritet inom yrket så ökar andelen kvinnor och på yrkesprov och i tävlingar så dominerar kvinnorna. 90 procent av arbetet görs på uppdrag av försäkringsbolag. Konkurrensen om jobben är hård och kraven på kvaliteten hög. Eftersom de nya bilarna är allt mer datoriserade blir många skadade bilar inlösta istället för lagade.
– När ni besöker en lackverkstad är det viktigt att inte störa i produktionen. Blir en line sinkad handlar det om många tusenlappar, sade Kaj Persson och fortsatte:
– Ring i förväg till chefen och tala om att ni vill göra ett besök. Vissa veckodagar kan vara lugnare än andra, ni kanske kan komma i anslutning till en rast, sade Kaj Persson.
Samuel Jarenil beskrev arbetet från att skadan slipas och spacklas, sedan lackeras och slutligen avsynas under starka lampor. Ytorna finjusteras och poleras upp. En av utmaningarna i yrket är att hitta rätt kulör. Olika bilmärken och olika årsmodeller har sina unika kombinationer. Den nylackade ytan ska också smälta in med de gamla ytorna. Kursdeltagarna reagerade på bristen av rotation och hierarkin inom yrket. Den som börjar med slipning blir oftast kvar där.
– Man ska vara medveten om att alla inte vill gå in och lacka. Det ställs höga krav som blir en enorm press, sade Kaj Persson.
På bilder och även vid studiebesöket ser vi arbetare som slipar utan handskar och mask. Enligt Samuel Jarenil är det svårt att få de äldre att använda mask, men det märks skillnad i attityden hos yngre som kommer från skolan nyss.

Målareförbundets region 1 ska bygga upp en kontinuitet med fem-timmars inom lack på samma sätt som redan fungerar inom måleri. Förbundet är för anonymt men ska nu bättra sig.
– De kan sitt arbete. Men ni kan argumenten varför de ska vara med i facket, ni kan försäkringsbiten och den är samma som för målarna och ni kan slå i avtal, sade Kaj Persson.
Kursdeltagarna tyckte dagen var värdefull och ser nu fram emot att förses med en checklista som kan användas vid besök på lackverkstäder.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se

 

Kort om lackavtalet

Motpart: MAF, Motorbranschens arbetsgivarförbund
Avtalet är på tre år och löper ut 30 april 2016
Utbildning: Arbetsplatsförlagd utbildning eller praktik, företagsförlagd utbildning eller praktik eller företagsintern utbildning (lärling). Lackerarnas yrkesnämnd som består av fack och arbetsgivare har satt upp regler kring lärlingsutbildningen.
Om arbetstagaren vill ska en utvecklingsplan upprättas.
De flesta inom lack går på tidlön. Ackordet inom lack kan vara individuellt vilket ger huggsexa om de ”bra” jobben. I avtalet står att ”arbetsgivaren bör tillse att ackordsarbetet fördelas mellan arbetarna så rättvist som möjligt.” Men detta är svårt att kontrollera.
Arbetstidernas förläggning ska förhandlas och styrs mycket av industrins leveranser. Inom avtalet kan skiftarbete förhandlas, men endast tvåskift. Det förekommer betydligt mer övertidsarbete än inom måleri och arbetsgivaren kan avisera det så sent som samma dag.
Arbetsgivaren tillhandahåller kläder och tvättar desamma.
Arbetsgivaren tillhandahåller även material och verktyg.
Målarna har förtroendemannalagen att luta sig mot, men lackerarna har även i avtalet inskrivet sin rätt att delta på facklig kurs.
Det finns olika lönegrupper inom avtalet.
Anpassad hälsoundersökning ska göras med medicinsk kontroll innan arbete påbörjas, en kontroll efter 6 månader och därefter vartannat år.

Lackerarnas arbetsmiljö

Risker/problem och lösningar
Lösningsmedel/kemikalier: personliga, rätta andningsskydd, utsug vid arbetsplats, sprutbox, blandningsrum/skåp. Sprutoverall med skyddshuva och handskar.
Damm: Andningsskydd, maskin med utsug, bra ventilation, regelbunden städning.

Belysning
Vibrationer: Verktyg med fullgod vibrationsdämpning, handskar, ta en paus vid påfrestande arbete:
Skador på knä och rygg: Arbeta i bekväm arbetsställning, undvik arbete ovan axelhöjd, använd lyftanordningar.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet som arbetsgivaren ansvarar för sköts lite si och så är Målareförbundets erfarenhet.