• Lars Ekberg och Jörgen Estgren hittade ett antal medlemmar som har fått pengar när fått information om sina försäkringar.– Många har inte koll på vad de kan få ersättning för, säger Lars Ekberg. Foto: Helena Forsberg

  • Foto: Helena Forsberg

  • Jörgen Estgren Foto: Helena Forsberg

  • Lars Ekberg Foto: Helena Forsberg

 

Drygt 800 målare och lackerare har fått besök av Lars Ekberg och Jörgen Estgren. Deras uppdrag från avdelning 2 var att sprida kunskap om de försäkringar som ingår i det fackliga medlemskapet.

 

 

– Vi upptäckte ganska snart att det verkligen fanns ett behov av projektet. Många medlemmar har inte koll på sina försäkringar, säger de båda försäkringsinformatörerna som också är regionala skyddsombud, fackligt förtroendevalda och ledamöter i avdelningsstyrelsen.
Målet var att nå ut till så många som möjligt under 30 år, men givetvis även träffa äldre målare och lackerare. Målet var också att hitta och hjälpa de som missat att ta ut sina försäkringar.
– Vi hittade ett antal medlemmar som har fått pengar när vi informerat dem. Många har inte koll på vad de kan få ersättning för, säger Lars Ekberg.
– Vi har på plats kunnat hjälpa dem fylla i AFA-blanketter och ge de dem telefonnummer till rätt instanser, säger Jörgen Estgren.

 

Det har handlat om skador på fritiden och långtidssjukskrivningar. Responsen och tacksamheten har varit stor. Några har hört av sig sedan de fått pengar och tackat för hjälpen, även föräldrar har hört av sig.
De båda försäkringsinformatörerna har också märkt att informationen spridit sig mellan medlemmar vilket de tycker är bra för då har många fler än de som fått besök kunnat ta del av informationen.
De som inte är medlemmar har också fått information och några icke-medlemmar har skrivits in i facket.
– Många tror att avtalsförsäkringarna täcker upp så det räcker. Men det gör de inte. Att då sitta där och inte vara medlem samtidigt som man hör hur en kollega får ersättning tack vare sitt medlemskap. Det är klart att de tänker till, säger Lars Ekberg.

 

Både Lars Ekberg och Jörgen Estgren är målare till vardags. De har varit tjänstlediga från september till januari för att jobba åt förbundets avdelning 2.
– Det var nog det bästa jag gjort. Skönt för kroppen att vakna och inte ha ont och det har varit ett roligt uppdrag. Att kunna hjälpa medlemmar att få pengar.
Arbetet började med en del kontorsarbete för att informera företagen att de skulle få besök. Företagen skickade in arbetsplatsadresser och namn på killarna och tjejerna. Därefter lade försäkringsinformatörerna upp sina rutter.

 

Lars Ekberg har besökt hela Skåne medan Jörgen Estgren rest runt i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Lackverkstäder besökte de gemensamt för att stödja varandra på ett område de inte har samma kunskap om. Men försäkringarna är desamma.
– Vi har känt oss väldigt välkomna, säger Jörgen Estgren.
Lars Ekberg är anställd på företaget Målare i Skåne AB han är förutom försäkringsinformatör även regionalt skyddsombud, fackligt förtroendevald och ledamot i avdelningsstyrelsen. Jörgen Estgren arbetar på Wahlkvist måleri och är försäkringsinformatör, regionalt skyddsombud, medbestämmandeombud, ledamot i avdelning 2 styrelse och sektionsordförande i Karlskrona.

 

 

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se

 

 

Medlemsförsäkringar hos Folksam

 

Detta ingår i ditt medlemskap:
√ Hemförsäkring en kollektiv basförsäkring ingår, du kan köpa tillägg och uppgradera efter behov.
√ Medlemsolycksfall – fritid
√ Grupplivförsäkring ger begravningshjälp
√ Barngrupplivsförsäkring begravningshjälp för hemmaboende barn upp till 18 år.
√ Kompletterings-TGL för dig som inte omfattas av kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring.

Dessa ansluts du till om du inte tackar nej:
√ Medlemsolycksfall för äkta hälft
√ Sjuk- och efterlevandeförsäkring för dig och/eller din äkta hälft. Kan tecknas även vid långtidssjukskrivning tack vare kollektivt avtal genom facket.
√ Dessa får du hem erbjudande om och kan tacka nej. Missar du att tacka nej kan du be att få försäkringen borttagen i efterhand.

Försäkringar du kan uppgradera med:
√ Medlemsolycksfall för sambo
√ Sjuk- och efterlevandeförsäkring för sambo
√ Barnförsäkringen medlemsbarn samma skydd som individuella barnförsäkringar men billigare. Kan tecknas utan hälsoprövning.
√ Seniorförsäkringar

För fullständiga villkor besök www.folksam.se/malareforbundet eller ring 0771-950 950
Försäkringsinformatören på din avdelning kan också hjälpa dig.

AFA – avtalsförsäkring

 

Avtalsförsäkringar är en förmån som fack och arbetsgivare kommit överrens om. Alla som är anställda av en arbetsgivare med kollektivavtal omfattas av försäkringen. För att få ersättning måste du själv göra en anmälan.

 

√ Sjukförsäkringen AGS: Försäkringen kompletterar den ersättning du får från Försäkringskassan när du är sjuk och får sjukpenning eller sjukersättning/aktivitetsersättning.
√ Arbetsskadeförsäkringen TFA: Ger ersättning under akut sjukdomstid, vid bestående men och under rehabilitering.
√ Föräldrapenningtillägg: Gäller för dig som är privat eller kooperativt anställd arbetare. Du får ett tillägg med 10 procent av den lön som ligger till grund för föräldrapenningen om den är max 37 083 kr per månad (445 000 kr/år). Tjänar du mer så får du 90 procent på den lön som överstiger 37 083 kr.
√ Livförsäkringen TGL: Gäller privatanställda arbetare och ger begravningshjälp, grundbelopp och barnbelopp till efterlevande sambo/maka/make eller barn. Annan förmånstagare kan tecknas.
√ Avgångsbidrag AGB: Ersättning betalas ut i form av ett engångsbelopp då en tillsvidareanställning upphör på grund av arbetsbrist. Se fullständiga villkor avseende ålder, anställningstid med mera.
√ Inbetalning till pension: Arbetsgivaren betalar in till din framtida pension men under vissa omständigheter träder premiebefrielseförsäkringen in. Den betalar din pensionspremie vid sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta, föräldraledighet och vid graviditetspenning
√ För mer information besök www.afa.se eller kontakta försäkringsinformatören på din avdelning.