Efter den uppmärksammade domen om parkeringsavgifter kommer Målareförbundet förhandla fram avtal på de företag som inte betalar ersättning.
– På många företag finns det muntliga och skriftliga överrenskommelser om ersättning, dessa upphör inte på grund av domen, säger Anders Korneliusson, ombudsman på förbundskontoret.

Arbetsdomstolen (AD) slog fast att varken kollektivavtal eller det enskilda anställningsavtalet ger rätt till ersättning för parkeringsavgifter vid användandet av egen bil om man inte kommit överrens om det i förväg.
– Det finns också de som påstår att parkeringsavgifter med mera ingår i reskostnadsersättningen, men domen från AD är tydlig på att det inte ingår, säger Anders Korneliusson och fortsätter:
– För att ni ska få rätt till ersättning ska helst ett skriftligt avtal skrivas innan arbetet påbörjas.
Eftersom AD skriver i domen att frågan bör regleras avtalsvägen anser Målareförbundet att avdelningarna eller medbestämmandeombuden ska inleda förhandlingar på de företag som inte betalar ut ersättningar till de anställda. Förbundet rekommenderar att avdelningarna samlar alla anställda på företag för att diskutera vilka krav som ska ställas i förhandlingarna.

På de flesta företag är det ett ickeproblem och det varierar mycket i landet på vilket sätt en reglering behövs. Exempelvis trängselavgifter förekommer bara på vissa orter. Det förekommer också att vissa på ett företag får ersättning och andra inte.
– Det är viktigt på möten med alla anställda berätta om de villkor som finns i företaget så alla kan ställa samma krav, säger Anders Korneliusson men han poängterar:
– Helst ska vi lösa frågan i lokala avtal.

Om du inte är överens med din arbetsgivare innan arbetets början om ersättning för parkeringsavgift har du ingen skyldighet att använda din privata bil i tjänsten. Då är det arbetsgivaren som ska anvisa hur förflyttningen mellan arbetsplatserna ska ske.
– Då vill vi också påminna om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Det finns starka skäl att vara mycket vaksam på hur dessa förflyttningar ska ske och att de lever upp till lag och förordningar men också kollektivavtal.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se