• Förbundsordförandena Jonas Wallin från Elektrikerna, Mikael Johansson från Målarna och Johan Lindholm från Byggnads mötte arbetsmarknadsminister Ylva Johansson för att berätta om allt för dåligt ordning och reda på byggarbetsplatserna. Foto: Bons Nisse Andersson

  • – Vi har medlemmar som fått sjukdomen Kol utan att ha rökt en enda cigarett i hela sitt liv, sa Petter Johansson från Elektrikerna. Vid mötet med arbetsmarknadsministern kunde han också visa på en rad hemska arbetsmiljöer som dokumenterats vid skyddsronder. Foto: Bons Nisse Andersson

  • Lärlingen Marcus Stolt och Roland Hansson på Alviks Måleri diskuterar arbetsmiljö med Janne Öberg, arbetsmiljöansvarig Målarettan. Foto: Bons Nisse Andersson

  • Janne Öberg, arbetsmiljöansvarig på Målarettan, tyckte det var bra att arbetsmarknadsministern fick möta problematiken med arbetsmiljön på många av Stockholms byggen. Foto: Bons Nisse Andersson

  • – Vi försummar aldrig ett tillfälle att påminna regeringen om 10-punktsprogrammet, säger Mikael Johansson, som var glad över beskedet från Skanska att man välkomnar och till och med kräver att krav på kollektivavtal ska finnas i regler för offentlig upphandling. Foto: Bons Nisse Andersson

  • – Jag är ute på arbetsplatser alldeles för lite sa förbundsordföranden Mikael Johansson. Det var första gången Mats Åkerlund, Marcus Stolt och Roland Hansson mötte Mikael Johansson. Till vänster Janne Öberg, arbetsmiljöansvarig Målarettan. Foto: Bons Nisse Andersson

  • Produktionschefen Simon Lindholm på Skanska guidar arbetsmarknadsministern runt på bygget Klara C i centrala Stockholm. Foto: Bons Nisse Andersson


– Vi får en chans att beskriva för ministern det vi ser varje dag. Det är verkliga problem. Vi har i alla fall en minister som inte ser facket som ett särintresse. Vi har stora förväntningar, säger Målarnas ordförande Mikael Johansson.

Tillsammans med förbundsordförandena för Elektrikerna och Byggnads och arbetsmiljöansvariga i Stockholm, mötte de nyligen arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vid ett av de stora byggena i Stockholm.

Av alla stopp i verksamhet som skyddsombud tar initiativ till på grund av en oacceptabel arbetsmiljö, så är var femte stopp på ett bygge i Stockholmstrakten. Skyddsombuden har markerat när arbetsmiljön inte är acceptabel.

Det är ofta ostädat, dammigt, fallrisker, igenstängda utrymningsvägar och dålig belysning.

För att försöka påverka utvecklingen bjöd de tre facken in arbetsmarknadsminister Ylva Johansson för att få förklara. Man möttes på ett bygge i centrala Stockholm. Esseltes gamla funkisbyggnad som fastighetsägaren Vasakronan nu totalrenoverar under namnet Klara C. Skanska är huvudentreprenör.

Byggfackens representanter, arbetsgivare och den minister som ytterst ansvarar för dessa frågor kunde mötas på ett bygge.
På just det här bygget var man ganska nöjd med hur arbetsmiljön var. Den värsta tiden med rivning är över.
– Det var jätteproblem med damm tidigare vid rivning, sa Anders Widing, skyddsombud för Byggnads.
– Det finns många ställen där det är mycket sämre, konstaterade elektrikern Johan Petersen.

För de fem målarna från Alviks måleri är det första gången de träffar sin förbundsordförande. Det blir ett samtal som till mycket handlar om ackordet och om arbetsmiljön. Bilderna från andra arbetsplatser vandrar runt och några av målarna gapar av förvåning. Förvånande att det finns sådana arbetsplatser, men samtidigt konstaterar de att de själv mött liknande själva.

Frågan om asbest kommer upp. Ett ämne som varit förbjudet i mer än 30 år, är en verklighet på många arbetsplatser än i dag. Nya material som faktiskt innehåller asbest, men kanske framför allt vid rivningar av gamla byggen.

– Eternit vet vi att det är asbest. Med nya material så vet vi inte, säger Mikael Johansson.

Ordförandena Jonas Wallin från Elektrikerna, Mikael Johansson från Målarna och Johan Lindholm från Byggnads, mötte först medlemmarna, sen ministern och representanter från Skanska.

– Det var bättre arbetsmiljö på 80- och 90-talen. Det är inte bara den borgerliga regeringen som gjort det sämre. Det finns andra faktorer, som en del EU-direktiv. Vi äldre vet vad asbest är, men de unga har inte mött det tidigare, när man nu kan få se det, sa Wallin.

Anders Danielsson som är vice vd i Skanska menade att det borde ställas högre krav vid de offentliga upphandlingarna.

– Ställ miljömässiga och sociala krav vid upphandlingar. Det borde vara med som ett kriterium, sa Danielsson och ville ha krav på kollektivavtal.

– Men hur gör man med underentreprenörer? frågade sig ministern.

– Man bör ställa samma krav på dem, sa Danielsson.

Beskedet från Skanskas vice vd gläder fackföreningsfolket.
– Vi har ju ofta påtalat behovet av kollektivavtal. Förut var det lagvidrigt. Nu plötsligt talar Skanska om krav på kollektivavtal. Då har det hänt något. Det gör oss glada. Det här blir ett självsanerande system när de ställer krav på underentreprenörer, sa Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Johan Lindholm menade att överenskommelsen i senaste avtalsförhandlingarna om huvudentreprenörskap, har banat väg för en öppnare syn även från en del av näringslivet.

– Förutsättningarna har aldrig varit så goda att få till stånd förbättringar, men verktygen är fortfarande slöa. Så här långt upp på dagordningen har vi haft de här frågorna sen vi kom med i EU. Jag ser med tillförsikt fram mot detta och vi har fått politikerna att lyssna, sa Lindholm.

Från fackförbundens representanter konstaterade man att det såg bra ut på arbetsplatsen.

– Så här ska det se ut, sa Målarnas ordförande Mikael Johansson.
Fredrik Rosenqvist, ledande montör på Nymans Elektriska var positiv till besöket.

– Det är alltid bra när de kommer ut och ser verkligheten. Det är kul också att projektet uppmärksammas.

Ministern som avverkar studiebesök och möten i en snabb takt, fick ändå med sig något från rundvandringen och mötet med facken.

– Jag är glad att de kräver kollektivavtal, säger Ylva Johansson om beskedet från Skanskas ledning.
Hon kommenterade också förslaget att utöka antalet tjänster vid Arbetsmiljöverket.

– Det finns ett samband med många års nedskärningar och ett ökat antal olyckor. Vi vet inte exakt hur många de klarar av att nyanställa, sa Ylva Johansson.

När väl de 40-talet representanterna från fackförbund, arbetsmarknadsdepartementet och pressen gått en runda genom det bygget med bra ”ordning och reda”, träffade representanterna för byggfacken arbetsmarknadsministern.

De anmärkningsvärda bilderna från verkligheten ute på byggena kom fram på nytt och överlämnades till ministern. Det blev också en diskussion runt det 10-punktsprogram som LO och Socialdemokraterna gick till val på.

– Vi försummar aldrig ett tillfälle att påminna regeringen om 10-punktsprogrammet. Vi får här en chans att beskriva för ministern det vi ser varje dag. Det är verkliga problem. Vi har i alla fall en minister som inte ser facket som ett särintresse. Vi har stora förväntningar, sa Mikael Johansson.
Johan Lindholm från Byggnads konstaterade att på några punkter hade de börjat tagits initiativ vad gäller 10-punktsprogrammet.

– När det gäller F-skatt måste det hända något. Det är i dag 54 000 som är påtvingade egna företagare, sa Lindholm.

10-punktsprogrammet

Inför valet 2014 enades LO och Socialdemokraterna kring ett 10-punktsprogram. Punkter som man från fackföreningsrörelsen poängterar i möten med politiker.

1. Riv upp Lavallagen. I Sverige ska svenska kollektivavtal gälla

2. Stoppa lönekonkurrensen.

3. Utländska företag ska ha kontor/registrera sig i Sverige

4. Ingen ska tvingas att bli f-skattare

5. Svenska kollektivavtal ska gälla vid offentlig upphandling

6. Anställningsskyddet ska inte kunna åsidosättas genom att använda bemanningsföretag

7. Lagstifta om ett huvud­entreprenörsansvar

8. Inför en månadsredovisning av anställdas skatter och arbetsgivaravgifter

9. Lagstadgade personalliggare

10. Konkurrensneutrala villkor för åkerinäringen