Behöver du eller en kollega arbetslivsinriktad rehabilitering?
Då kan arbetsgivaren få ekonomisk ersättning för hälften av kostnaderna från AGS-fonden som administreras av Afa-försäkring.

 

LO och Svenskt näringsliv har avsatt medel till individuell rehabilitering. Fonden kan bekosta både arbetslivsinriktad rehabilitering och insatser i förebyggande syfte. Förutsättningarna är att den anställde omfattas av avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS, eller av dess efterskydd, det finns ett styrkt rehabiliteringsbehov och det finns en plan för återgång i arbete. Arbetsgivaren, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen kan ansöka om ersättning och få upp till halva kostnaden för rehabilitering.

 

– Premierna är redan betalda och det finns pengar att hämta, säger Anna Moberg Willhelmsson på Afa och fortsätter:
– Används inte stödet finns risk att det försvinner.
Hon ger som exempel att försäkringskassans stöd kan bekosta utredningen och AGS tar rehabiliteringen. I statistiken framgår att största delen av rehabiliteringsåtgärderna gäller missbruk, 77 procent.
– Behandlingen vid missbruksvård är dyr, säger Anna Moberg Willhelmsson.

 

Hon berättar också exemplet med Johan som arbetar som byggnadsarbetare. Han hade under en längre tid haft besvär från sin rygg och varit sjukskriven. Han har fått sjukgymnastik och annan behandling. Arbetsgivaren och Johan träffade hans läkare för att få tips om en rehabiliteringsåtgärd som skulle hjälpa Johan att behålla sin arbetsförmåga. Läkaren föreslog en fyra veckors ryggkurs vid Rygginstitutet och remitterade Johan dit. Under tiden som ryggkursen genomfördes betalade Försäkringskassan förebyggande sjukpenning. Kostnaden för ryggkursen var 56 000 kronor och arbetsgivaren ansökte om halva kostnaden hos Afa försäkring.

 

Under förra året kom det in 259 ärenden, vilket var 13 procent färre än året innan. Mellan åren 2011 och 2014 har 12 procent fått avslag.
Afa försäkring finansierar även forskning, utveckling och kunskapsspridning med nära 150 miljoner kronor om året för att kunna förebygga arbetsskador och sjukdomar.

 

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se

 

Fotnot: Afa försäkring ägs av Svenskt näringsliv, LO och PTK. Afa försäkrar anställda på företag med kollektivavtal. Afa drivs utan vinstsyfte och förvaltar 200 miljarder kronor och har 600 medarbetare.