Bra val, enligt Folksams färgtest 2015:

  • Beckers akrylatfärg max (täckfärg, akrylat)
  • Beckers perfekt akrylatfärg (täckfärg, akrylat)
  • Falu vapen fasadfärg (slamfärg)
  • Alcro bestå täckfärg (täckfärg)

Nyligen visade forskning vid Karolinska institutet att inomhusfärg innehåller höga halter av starkt allerigframkallande konserveringsmedel.

Nu visar Folksams färgtest att målarna också utsätts för cancerklassade ämnen och fosterskadande biocider (läs mer här om vad gravida målare ska tänka på).

Dessutom är färgerna en fara för miljön.

Saknas forskning om långsiktig påverkan

Biocider måste tillsättas i moderna färger, annars är risken stor för mögelangrepp. Enligt Folksam är det viktigt att inte använda mer farliga tillsatser än vad som krävs.

– Färgerna innehåller visserligen lagliga men onödiga tillsatser. Dessutom saknas forskning på vad biociderna gör på lång sikt, både hälso- och miljöperspektiv, säger Karin Stenmar, miljö- och klimatchef på Folksam.

– Att det går att göra bra färg som dessutom har en bra miljöprofil finns det flera exempel på i det senaste färgtestet.

Endast 4 av 45 färger får godkänt

Nio av färgerna klarar kraven på funktion, men av dem är det bara fyra som även klarar miljö- och hälsogranskningen.

Det innebär att det bara är 4 av 45 testade utomhusfärgerna som får helt godkänt och betyget Bra val. De allra flesta får av Folksam märkningen Rekommenderas ej.

– Vi vill påverka färgproducenterna att förbättra färgernas kvalitet och årets test visar att det verkligen behövs, säger Karin Stenmar.

”Måste inte innehålla gifter för att vara bra”

Stefan Hjort är civilingenjör från Chalmers, han har doktorerat med en avhandling om trä, färg och fukt. Han har varit projektledare för Folksams färgtest som pågått under två år och skriver i rapporten:

”Många tycks tro att färger måste vara lösningsmedelsbaserade och innehålla en massa gifter för att vara bra. Det stämmer inte, istället är det så att det finns bra färgsystem (bestående av grundolja, grundfärg och toppfärg) som både har en bra miljöprofil och en bra funktion.”

Läs även: