Regeringen har aviserat en sänkning av ROT avdraget från nuvarande 50 procent till 30 procent i syfte att frigöra pengar till statsbudgetens utgiftssida. Tanken är att pengarna skall gå till att bygga bostäder, samt till upprustning av miljonprogramsbeståndet. Det går inte med hållbara argument vara emot satsningar på bostäder. Bostadsbristen är akut och hindar samhällsutvecklingen på många områden. Om vi skall klara möta miljömålen måste även miljonprogrammets bestånd rustas upp.

Vi tillsammans med övriga förbund inom 6F har länge drivit dessa frågor, tillsammans med kravet att lätta upp reglerna om utgiftstaket i statsbudgeten. Nödvändiga inventeringar för allas vår framtid skall inte stoppas upp med hänvisning till utgiftstaket. Det måste vara skillnad på löpande utgifter, och investeringar i form av bostäder och infrastruktur. Ett tag såg det ut som det skulle kunna finnas öppningar i denna fråga, men riksdagsmajoriteten i form av Alliansen och SD verkar nu blockera en sådan lösning.

ROT är en fråga som under 25 års tid engagerat måleribranschen, där vi tillsammans med våra motparter aktivt arbetat för dess införande. Vårt arbete kröntes till sist med framgång när det första ROT avdraget infördes som en åtgärd att minska arbetslösheten i byggbranschen. ROT avdraget var vid detta tillfälle en tidsbestämd åtgärd. Med tiden lyftes argumentet att ROT avdraget tränger undan svart arbete till förmån för vita jobb.

Som med alla bra saker så har de en tendens att växa. RUT avdraget infördes med samma argument, där allt från städtjänster, läxläsning, ja till och med möjligheten att hyra in en bartender, skulle omfattas av Husavdraget som ROT nu kommit att kallas. Man kan ju naturligtvis ur rättvisesynpunkt ha uppfattningen att det inte är någon skillnad på att hyra in en bartender eller en hantverkare för att göra jobb hemma. Jag tycker däremot att det blir knepigt när allt som görs i huset skall subventioneras med skattepengar. Husavdraget kostar oss skattebetalare på utgiftssidan nästan lika mycket som polisen kostar varje år. Sedan kan vän av ordning fundera på effekterna på intäktssidan, när svarta jobb blir vita. Jag har svårt att tro att allt som idag görs på ROT avdrag skulle ha varit svartjobb om inte avdraget funnits.

Jag vill påstå att den mest avgörande insatsen vi gjort med ROT avdraget är att vi förändrat, allmänhetens köpbeteende. Människor som aldrig tidigare tänkt tanken på att köpa hantverkstjänster, har nu kommit underfund med att det inte var så dyrt och krångligt som man trodde. Många måleriföretag har insett att privatkunder är viktiga, och det går att tjäna pengar på att jobba i denna sektor. Det är nu viktigare än någonsin att vårda detta.

Vi får inte glömma att vi har ett permanent ROT avdrag, men om vi skall kunna behålla detta måste branschen vårda reformen. Det går inte ensidigt att köra på argumentet om svartarbete, som skäl för att få skattesubventioner. Vi måste agera för att stoppa det fusk som idag finns inom systemet. Det går inte heller att försvara allt arbete i hushållet som grund för skattesubvention. Måleribranschen med sin relation mellan arbets- och materialkostnad på 80-20% är gynnade av ett system som subventionerar på arbetslön. Jag tycker att det är dags att lyfta fram sysselsättningseffekten för måleriföretag med anställda, som skäl för ROT avdrag. Med denna utgångspunkt är en viss omfördelning till ROT i miljonprogrammets bestånd något vi borde bejaka.

Mikael Johansson
Förbundsordförande
mikael.johansson@malareforbundet.se

Med denna utgångspunkt är en viss omfördelning till ROT i miljonprogrammets bestånd något vi borde bejaka.
Det går inte med hållbara argument vara emot satsningar på bostäder.

Mikael Johansson