Enligt Sveff marknadsförs ingen färg som ett ytmögelskydd. Alla ytor, även målade, kan drabbas om förhållandena är de rätta. Det är en naturlig process och innebär inte att det är fel på färgen.

De skriver vidare att ytpåväxt är ett estetiskt problem som tvättas bort. Det ska inte förväxlas med röta som förstör träet och som färg är ett bra skydd mot.

Sveff tycker att Folksams test har tveksam relevans och ifrågasätter metoden. Färgfabrikanterna skriver att de flesta fasader i verkligheten inte får märkbar påväxt ens efter 15 år.

”De hugger efter halmstrån”

I Folksams rapport tas också förekomsten av cancerogena ämnen och fosterskadande biocider upp. Olof Holmer, Vd för Sveff, förstår inte vad Folksam menar med att de saknas kunskap på lång sikt eftersom ämnena använts länge.

– Skulle vi exponeras för sådana halter att det var farligt så skulle ju produkterna vara olagliga, säger Olof Holmer och fortsätter:

– De hugger efter halmstrån.

Orsakar allergier

I förra numret av Målarnas facktidning finns att läsa om den studie som forskare från Karolinska institutet gjort tillsammans med forskare i andra Europeiska länder. Enligt forskaren Carola Lidén innehåller färgen för höga halter av konserveringsmedlen MI och BIT som orsakar allergier.

Målarna får inte heller den information de behöver för att kunna skydda sig eftersom informationen på säkerhetsdatabladen inte stämmer. Allt enligt den analys och rapport som forskarna har presenterat.

Enligt Sveff är färgbranschen mycket noga med att följa lagstiftningen för både säkerhetsdatablad och märkning på produkterna. Organisationen tycker det är fel att säga att alla färger har fel och brister i märkning och säkerhetsdatablad.

Lagstiftningen inte tillräcklig

Vattenburna färger togs fram för att komma ifrån problemen som lösningsmedelsburna färger kunde orsaka för yrkesmålare. Vattenburna färger måste innehålla konserveringsmedel för att färgen inte ska brytas ned i burken.

– Genom att kombinera olika ämnen kan vi hålla nere halterna, säger Olof Holmer.

Enligt Sveff pågår ständigt forskning för att förbättra produkternas miljö- och hälsoegenskaper, men det krävs långtidsstudier och därför tar det tid.

Forskarna anser att det tar för lång tid och att lagstiftningen inte är tillräcklig på området.

Läs även:

Kan färgen skada fostret?

Färgen farligare än du tror

”Använd heltäckande kläder”

Dags att återta målarskjortan

Hudproblem från konserveringsmedel ökar

”Mörkertalet är stort”

”Det finns luckor i kraven”