• Målarnas Mikael Johansson och civilminister Ardalan Shekarabi (S) besökte Östersund och pratade om möjligheterna med sociala krav i offentlig upphandling. Efter Vita jobbmodellen kommer Jämtlandsmodellen? Foto: Tomas Nyberg

 • – Använd upphandlingen som en del i samhällsbyggandet, säger Jens Nilsson (S) och uppmanade politikerna att lämna ett uppdrag om sociala krav i upphandlingarna till kommuner och landsting. Foto: Tomas Nyberg

 • Foto: Tomas Nyberg

 • – Förr använde kommunerna företag med kollektivavtal, de vågade inte riskera blockad och de ville stå för det som är rätt och riktigt, sade Mikael Johansson, Målareförbundet. Foto: Tomas Nyberg

 • Foto: Tomas Nyberg

 • – Använd upphandlingen som en del i samhällsbyggandet, sade Jens Nilsson (S) och uppmanade politikerna att lämna ett uppdrag om sociala krav i upphandlingarna till kommuner och landsting. Foto: Tomas Nyberg

 • – Vi har bett en utredare ta fram en lag som ställer krav på kollektivavtal i offentlig upphandling. Vi sysslar inte med frivilliga insatser, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S) Foto: Tomas Nyberg

 • Foto: Tomas Nyberg

 • Foto: Tomas Nyberg

 • Foto: Tomas Nyberg

 • Foto: Tomas Nyberg

 • . Foto: Tomas Nyberg

Samtidigt som Svenskt näringsliv anmält Vita jobb-modellen i Malmö till Konkurrensverket växer intresset ute i landet för att ställa sociala krav i den offentliga upphandlingen.
Såväl Målareförbundets Mikael Johansson som EU-parlamentariker Jens Nilsson (S) är överens om att Sverige är extremt dåliga på detta.

Läs även: Tryggare chaufförer i Dalarna

För drygt ett år sedan antog EU tre nya direktiv om offentlig upphandling. Då fick medlemsländerna två år på sig att implementera det som nationell lag. Direktiven säger bland annat att det är okej att ställa krav på arbetsvillkor, miljövänlighet och sociala aspekter istället för att bara se till priset. Det finns flera länder som sedan tidigare gör det. Men Sverige har inte vågat.
I Jämtlands län är några steg tagna och politikerna verkar nu vara på hugget för att starta en förändring. Sedan tidigare samarbetar kommunerna i Jämtland i gemensamma upphandlingsnämnder. I december bildades fackliga utskottet som består av LO-fack och Socialdemokratiska Arbetarepartiet för att göra mer verkstad av det fackligt-politiska arbetet.
Deras första konferens handlade om offentlig upphandling och medverkade gjorde civilminister Ardalan Shekarabi (S), EU-parlamentariker Jens Nilsson (S) och Målareförbundets ordförande Mikael Johansson.
Årligen upphandlar den offentliga sektorn för 600 till 900 miljarder kronor. Trenden är också att kommuner och landsting köper allt mer tjänster av den privata sektorn.
– Det ska vara obligatoriskt att ställa krav på svenska villkor när kommuner och landsting gör sina upphandlingar. Det är ett lagförslag som vi ska driva igenom under nästa år, säger Ardalan Shekarabi.
De röd-gröna har en starkt höger emot sig i riksdagen men i den här frågan är civilministern övertygad att socialdemokraterna har svenska folket med sig. Han tror ingen vill att skattepengar ska användas till social dumpning.
Civilministern presenterade två åtgärder som regeringen redan vidtagit för att förbättra den offentliga upphandlingen. Den 1 september ser en ny myndighet dagens ljus. En upphandlingsmyndighet vars uppdrag flyttas från konkurrensverket. Upphandlingsmyndigheten ska vara ett nationellt stöd och se till sociala värden, miljöfrågor och innovation.
– De ska se som sin uppgift att jobba med Sveriges kommuner och landsting inte mot dem, säger Ardalan Shekarabi.
Upphandlingsmyndigheten ska ha en nära dialog med fackförbunden enligt civilministern.
– Vår inriktning är att åtminstone den offentliga delen ska vara fri från social dumping.
Regeringen håller också på att ta fram nationella upphandlingsstrategier där goda exempel kan lyftas fram. Civilministern framhåller att för socialdemokraterna är det självklart att det offentliga ska styra och sätta ramar för marknaden, men det förpliktigar.
– För många politiker förlitar sig på tjänstemännen i de här svåra frågorna, säger Ardalan Shekarabi.
Målareförbundets ordförande Mikael Johansson var inbjuden för att berätta om arbetet med Vita jobb-modellen som används i Malmö och Stockholm. Syftet med modellen är att komma till rätta med social dumpning, men Mikael Johansson menar att egentligen finns en modell sedan länge, nämligen kollektivavtalet.
– Det som funkar i Malmö, funkar kanske inte i Jämtland. Det är viktigt att anpassa utifrån era behov, säger Mikael Johansson.
Förutom att kräva att entreprenörerna har kollektivavtal kan man i upphandlingen ställa andra sociala krav. Är det till exempel hög ungdomsarbetslöshet kan kommunen kräva att bolaget under projekttiden ska ta in ett visst antal ungdomar, är det många långtidsarbetslösa kan kommunen på samma sätt rikta in sig på det.
– Vad är viktigast hos er? Det måste ni känna och skapa er Jämtlandsmodell.
– Det stora jobbet har vi framför oss och de som ska göra det är ni, sade Mikael Johansson när han talade hos socialdemokraternas fackliga utskott i Jämtland.
Den svenska modellen bygger på samarbete mellan fack, motpart och stat. Modellen har varit mycket framgångsrik men det har börjat krackelera på flera områden enligt Mikael Johansson.
– Vår uppgift är att reglera arbetsmarknaden. Facket gör det med kollektivavtal och demokratin med politisk lagstiftning.
Mikael Johansson påpekade att det inte är politikerna som ska avgöra vilket kollektivavtal som ska gälla. De kan kräva kollektivavtal men vilket som gäller på respektive arbetsplats, det avgör fackförbunden och vid gränsdragningar så avgör LO.

helena.forsberg@daladem.se

Läs även: Tryggare chaufförer i Dalarna