Nu har domen kommit i tvisten på Kvarnsvedens pappersbruk. Arbetsdomstolen slår fast att Stora Enso Kvarnsveden hade rätt att ändra arbetstiderna.

Bakgrunden till domen är att Stora Enso ändrade arbetstiden så skiftarbetare får förlängd årsarbetstid från 1460 timmar till 1616 timmar. Förändringen gjordes med hänvisning till marknadssituationen med ekonomisk kris och strukturomvandlingar i pappersbranschen. Förändringen påverkade 300 skiftarbetare, som fick arbeta fler dagar utan mer ersättning.
Facket har lokalt och centralt inte gått med på förändringen, men företaget genomförde den ändå, vilket ledde till att Pappers krävde skadestånd av Stora Enso.
Nu ger Arbetsdomstolen Stora Enso rätt och avslår Pappers yrkanden om skadestånd. Facket ska nu ersätta Föreningen Sveriges Skogsindustrier och Stora Enso Kvarnsveden för rättegångskostnader med en halv miljon kronor.