LO, TCO och Saco går samman och bildar en ny gemensam biståndsorganisation: Union to Union. Den nya organisationen ersätter LO-TCO Biståndsnämnd.

Union to Unions uppdrag är att stödja och samordna LO, TCO, Saco och deras medlemsförbund i det internationella fackliga utvecklingssamarbetet. Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Biståndsorganisationen arbetar för demokrati, en rättvis fördelning av resurser och hållbar utveckling genom att sprida kunskap om mänskliga rättigheter och styrkan i att organisera sig fackligt för att tillsammans öka var och ens möjlighet till försörjning. Union to Union samarbetar med fackliga organisationer över hela världen och stöttar på plats.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se