Svenska Målareförbundet genomför sitt förstärkta förbundsmöte 26-28 augusti. Mötet är det högsta beslutande organet i förbundet, det som brukar kallas för kongress i andra förbund. Det är där vi lägger upp riktlinjerna för de kommande fyra åren, samt väljer styrelse.

Jag ser mest fram mot två av de frågor som förbundsmötet har att besluta om. Den ena är förslaget om ett nytt handlingsprogram för de kommande fyra åren. Den andra är frågan om en ny avtalsplattform som stakar ut en vision om vad vi vill ha uppnått till år 2028.

Att jobba utan att vara medlem är som att hävda att jag behöver inte lösa bussbiljetten, för bussen går ju ändå.

Mikael Johansson

Vi har likaså många utmaningar, men det är två som sticker ut mer än andra. Det är dels medlemsutvecklingen, dels målet att öka den fackliga närvaron på arbetsplatserna, och därigenom öka medlemsinflytandet.

Målareförbundet har under de senaste 15 åren tappat drygt 4 000 medlemmar. Även om förbundet under 2014 har kunnat hälsa 1 235 nya medlemmar välkomna, tappar vi fler än vi skriver in. Till en del beror detta på att många medlemmar har valt att starta eget.

Det finns dock mycket att göra både för att behålla medlemmar, och för att rekrytera nya. Du som medlem och förtroendevald är en viktig resurs i detta arbete. Våra undersökningar visar nämligen att den vanligaste orsaken till att man inte är med i facket är att ingen har ställt frågan.

De avtal och villkor vi förhandlat fram är arbetsgivaren skyldig att tillämpa på alla anställda, såväl medlem som oorganiserad. Att jobba utan att vara medlem är som att hävda att jag behöver inte lösa bussbiljetten, för bussen går ju ändå. På ett djupare plan handlar det i slutänden om vår trovärdighet och stryka som facklig organisation.

Att facket måste finnas nära sina medlemmar är en gammal sanning, som är lika aktuell i dag. Målareförbundet har i dag cirka 700 medlemmar som verkar som Medbestämmande (MB)- eller skyddsombud. Detta är en bra siffra och den ökar stadigt.

Vi har som mål att det skall finnas ett fackligt ombud på var tionde medlem, därför måste vi utse flera. Dessa kollegor behöver ert stöd för att kunna fungera på ett bra sätt. Målareförbundet drivs som en demokratisk organisation där medlemmar väljer sin företrädare. Det gäller både på det lokala planet och centralt i förbundet.

Att medlemmar inte direkt välter dörrarna till våra sektionsmöten är ett gammalt, välkänt faktum.

Mikael Johansson

Att medlemmar inte direkt välter dörrarna till våra sektionsmöten är ett gammalt, välkänt faktum. Det handlingsprogram som vi skall besluta om i höst innehåller flera förslag för att öka möjligheterna till inflytande. Ett av förslagen är att medlemmar ska kunna välja sina ombud i den demokratiska organisationen via internet.

Detta har prövats på några ställen i landet och har markant ökat valdeltagandet. Men internetval kommer aldrig att kunna ersätta mötet och diskussionen mellan människor.

Jag är övertygad om att ett målareförbund som finns nära sina medlemmar i arbetsplatsorganisationen, även kan öka sin demokratiska legitimitet. Detta är nödvändigt om vi vill fortsätta vara den bästa fackliga organisationen för målare och lackerare. För att lyckas med detta behöver vi dig som medlem.