• Nödutgången är blockerad på grund av arbete, men ingen ny utrymningsväg är planerad. En dödsfälla, menar regionala skyddsombudet Nille Thorsell. Foto: Privat

Peab aviserade nyligen en förstärkt skyddsorganisation på Mall of Scandinavia. Nu kräver ändå Elektrikerförbundets skyddsombud åtgärder från ledningen för att säkra arbetsmiljön. Frågan är anmäld till Arbetsmiljöverket.

– Jag tror de på Peab gör ett bra jobb efter resurserna, men de måste få mer resurser. Det är samma problem som återkommer, säger Nille Thorsell, regionalt skyddsombud och arbetsmiljöansvarig i Elettan.
I en så kallad 6 6 A-anmälan aktualiserade Elektrikerförbundets skyddsombud flera olösta problem. Det gäller bättre skyltning av utrymningsvägar, ett utrymningslarm och ett brandlarm installerat, ökade resurser och utbildningar.
Nille Thorsell tar upp att det i Peabs säkerhetsfilm tas upp hur larmet fungerar.
– Problemet är att det inte finns något larm. De som arbetar på arbetsplatsen vilseleds och tror att det finns ett larm, säger Thorsell.
En annan aktuell fråga är att flera nödutgångar medvetet är blockerade för att det pågår arbete på andra sidan.
– Det är väl bra, men då måste man ju skylta om. Annars blir det ju en dödsfälla, säger Thorsell.
Fackförbunden Målarnas, Elektrikerna och Byggnads har arbetat gemensamt för att komma tillrätta med arbetsmiljön. Skyddsstoppen har orsakats av blockerade utrymningsvägar, damm och dålig belysning. Byggfacken har framfört kritik mot att Peab avsatt för lite resurser för arbetsmiljöarbetet. Nyligen utökade Peab antalet ansvariga för arbetsmiljön från en till sex heltidsanställda.
– Det är klart det kommer få positiv effekt, sade Janne Öberg, Regionalt skyddsombud på Målarettan då och berättade att Peab har infört städronder som en del i den förbättrade arbetsmiljön.
– Samtidigt som den görs kommer andra eventuella brister att kunna uppmärksammas, sade Janne Öberg.
– Det var bättre ett tag. Men problemet ligger högre upp i ledningen. Att lösa problemen på arbetsplatsen är som att torrlägga Medelhavet med en wettextrasa, säger Nille Thorsell.
Han menar vidare att arbetsledningen har för dålig utbildning i skyddsfrågor.
Ledningen på Peab har svarat på skyddsombudens frågor, men skyddsombuden är inte nöjda. Därför har frågan gått vidare till Arbetsmiljöverket.
De tre fackförbundens samarbete kommer att fortsätta vilket är en styrka anser Janne Öberg.