Lärling: Så här funkar det

  • Lärling är den som fått anställning som lärling i ett måleriföretag.
  • Måleriföretaget, som ska ha kollektivavtal, ansöker hos yrkesnämnden (MYN) om att få anställa lärling för färdigutbildning. MYN behandlar ansökningar skyndsamt.
  • Arbetsgivaren dokumenterar lärlingens utbildningstimmar månadsvis i Lärlingsportalen och ska fördelade timmarna på utbildningsmomenten.
  • Arbetsgivaren har ett långtgående utbildningsansvar för att lärlingen ska få den utbildningen den behöver. Det krävs oftast mer vägledning i början av lärlingens utbildning men blir mindre omfattande vartefter lärlingen tagit till sig av kunskaperna.
  • Lärlingen ska dokumentera sina timmar och arbetsmoment på arbetskort. Arbetskorten hittas på MYNs hemsida. Det är arbetsgivaren som ska tillhandahålla dessa till lärlingen.
  • Som lärling bör du också kontrollera att utbildningsboken fylls i korrekt. Skaffa en inloggning till Lärlingsportalen och se så att de rapporterade timmarna stämmer överens med dina inlämnade timmar på arbetskorten.
  • Du ska varje månad få en lönespecifikation av arbetsgivare. Behåll dessa i minst fem år. De är din kontroll ifall något skulle vara felaktigt.
  • Det är samtidigt bra att behålla kopia på dina lönenotor. Både lönenotor och lönespecifikationer är två viktiga källor ifall det skulle visa sig vara fel någonstans.
  • När du anställs, då ska du få ett anställningsbevis. Se till att behålla kopian på detta. Det är ditt kvitto på det du och arbetsgivaren kommit överens om.
  • Mer information finns hos Måleribranschens yrkesnämnd, MYN.