• Patrik Jönsson är en av förbundets engagerade skolinformatörer i södra Sverige. Disa Blom är en av eleverna han möter. För tillfället gör hon sin praktik på Patriks arbetsplats. FOTO: HELENA FORSBERG

 

Avdelning 2 i södra Sverige lägger ut skolinformationen på sektionsnivå. Det innebär fler skolinformatörer och de är eftertraktade.

– Skolorna uppskattar att facket kommer och ringer efter oss, säger Joakim Nexbo, ombudsman.

 

En av skolinformatörerna är Patrik Jönsson i Lund. Han märker att fler och fler privatskolor dyker upp och hans bedömning är att kvaliteten blivit bättre.

– Det är privatskolorna som hör av sig mest och vill att vi skolinformatörer ska komma, säger Patrik Jönsson.

 

 

Han tycker det är viktigt att eleverna får se att facket inte är kontorsfolk utan vanliga målare. Under informationen går han igenom historiskt varför facket och A-kassan bildades. Han pratar rättigheter och skyldigheter, vikten av att hålla tider, vad som gäller för mobil och sociala medier.

– Jag pratar om ackordet och tycker att de ska prova. Jag tar in pengar i diskussionen rätt snart, det är ju det som intresserar dem.

Han framhåller att de aldrig blir av med grundlönen och försöker få dem taggade på ackordet som är målarens huvudlönesystem. Patrik upplever att eleverna är nyfikna och positiva till facket, men det finns alltid någon som ska spela allan.

– Det är bra, då får man en diskussion. Det är svårare om de inte utmanar mig. De frågor och diskussioner som brukar komma upp är lön och mobiler.

Patrik påpekar att de inte är skyldiga att använda sina egna telefoner och han avråder från att lämna ut sitt privata nummer till kunder.

– Det är inte alltid de mest friska personer vi jobbar hos. Arbetsgivaren får inte lämna ut våra nummer.

Det är mycket information att ta in så Patrik uppmanar eleverna att behålla foldern och läsa. Har de frågor kan de ringa.

– Jag försöker avdramatisera avdelningen. Det är medlemmarna som är facket, det är medlemmarna som håller avdelningen med jobb – så ring, säger Patrik.

 

 

Disa Blom är en av eleverna som mött Patrik Jönsson i skolan.

– Jag tycker det är bra att få information och bli medveten om vad man har rätt till, säger Disa.

På Lundaskolan skriver 99 procent av eleverna in sig som medlemmar i Målareförbundet. Alla informatörerna har fritt mandat från avdelningen att besöka skolan när de har möjlighet, om de till exempel har en lucka i jobbet.

– Jag är där och snackar i korridoren. Det är en fördel att jag är så pass ung, jag minns hur det var, säger Patrik Jönsson.

 

 

Skolinformationen ges varje termin, ytligare i tvåan och mer på djupet i trean. De vuxen studerande får också information men kan inte längre få avgiftsfritt medlemskap. Trots att de får en kraftigt reducerad avgift har avdelning 2 tappat 40 vuxenstuderande som tidigare var medlemmar.

Patrik Jönsson tycker det finns ett bra underlag att följa för skolinformationen och en gång om året träffas alla informatörer i avdelningen för en konferens.

 

HELENA FORSBERG

helena.forsberg@daladem.se